Marktconsultatie "CAPSAT Landbouwsubsidies en Copernicusdata"

Event Type Workshop
Start-End 08/05/2018 -  08/05/2018
Objective Voor wie?
Heeft jouw bedrijf/organisatie expertise en ervaring met het gebruik van Copernicusdata en algoritmes?

Dan nodigen we je samen met het Departement Landbouw en Visserij en VERHAERT New Products & Services graag uit om deel te nemen aan de conferentie/marktconsultatie die we organiseren voor ons gemeenschappelijk project Capsat.

Uitdaging CAPSAT?
Elke Vlaamse landbouwer die directe steun ontvangt binnen het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, is verplicht een aantal klimaat- en milieuvriendelijke principes en praktijken na te leven met het oog op een duurzame, leefbare en concurrentiële landbouw. Het Departement Landbouw en Visserij houdt toezicht op de correcte en tijdige uitvoering van dit soort beleidsmaatregelen.

Het projectvoorstel betreft de ontwikkeling van digitale tools en/of algoritmes voor het departement. Het departement wenst een aantal van zijn controle-processen te automatiseren, ten einde het volledige Vlaamse landschap te kunnen analyseren op basis van Copernicusdata. Ook wenst het departement aanvullende toepassingen te ontwikkelen ter ondersteuning van Vlaamse landbouwers. Belangrijke ‘use cases’ draaien rond opbrengstbepaling, het inschatten van opbrengstverliezen ten gevolge van natuurrampen, het registreren van specifieke handelingen of gewassen op het veld e.a.
Topics Doel marktconsultatie?
Tijdens de marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project in overleg samenbrengen en 'matchen'. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre bedrijven en onderzoeksgroepen expertise, ervaring en kennis kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van het Departement Landbouw en Visserij, en hoe haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en innovatief deze oplossingen zijn.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf of onderzoeksgroep te laten vertegenwoordigen door een technische medewerker (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke ‘use case’.

De uitkomst van de marktconsultatie moet het departement in staat stellen om een geschikte innovatieve oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen of aan te kopen via een overheidsopdracht.
Location Herman Teirlinckgebouw, Brussels
Country Belgium
Event Language
Registration
Website link
Contact  
Organisation Vlaamse overheid
Documents
Back to Event Listing

Log In


 

 

New user?