Intergemeentelijke GIS-Coördinator

Vous êtes ici

De organisatie

De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) is een dynamische en sterk groeiende organisatie die als doel heeft de aangesloten besturen te ondersteunen. Tot haar uitgebreid takenpakket behoren activiteiten zoals industrieel grondbeleid, sociaal grondbeleid en een hele waaier van ondersteunende diensten in het kader van verlengd lokaal bestuur: intercommunale milieudienst, veiligheid en welzijn op het werk, juridisch advies, ruimtelijke planning, technische dienstverlening…

Je opdracht

Je vervoegt de IOK plangroep en het GIS-team van IOK. Je werkt als GIS-coördinator voor IOK, IOK plangroep en gemeentebesturen.

Je trekt de ontwikkeling van het GIS en geodatabeheer, op IOK en in enkele gemeenten:

  • Je werkt aan een langetermijnvisie inzake geo-informatiebeheer, maar begeleidt tegelijk uitwisselingsverplichtingen en quickwins. Je werkt hierbij sterk resultaatsgericht op basis van een planning met acties en timing.
  • Je begeleidt diensten en projectleiders in het uitdenken van toepassingen en doet deze ingang vinden. Je brengt noden en potenties in kaart en werkt projecten en processen uit.
  • Je doet prospectie van de markt aangaande noodzakelijke investeringen in infrastructuur en software, ondersteunt het beslissingsproces en begeleidt de implementatie.

Je staat in voor de begeleiding van het GIS-gebruik en databeheer:

  • Je vormt het interne en externe aanspreekpunt voor GIS- en geodata-gerelateerde zaken.
  • Je staat in voor sensibilisering en kennisontwikkeling van de medewerkers door hen op enthousiaste manier te coachen in het GIS.
  • Je ondersteunt het actueel beheer van geodatabanken.

Je werkt in overleg met de respectievelijke dienstverantwoordelijken, communiceert met het managementteam en geeft feedback aan het College van burgemeester en schepenen.

Je verwerft kennis aangaande relevante wetgeving, je capteert beleidsontwikkelingen, je volgt technologische ontwikkelingen op en vertaalt naar deze naar de dagelijkse werking.

Je neemt deel aan het intergemeentlijk GIS-overleg en werkt mee aan belangenbehartiging voor de regio.