Beheerder ruimtevaartprogramma's aardobservatie

U bent hier

Beëindigd

Website

Organisation: BELSPO

Je focust je, als ondersteunde expert voor aardobservatieprogramma's binnen de dienst Ruimteonderzoek en -toepassingen van de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO), op de Belgische gebruikers van aardobservatietoepassingen in het bijzonder in het kader van het Europees operationele aardobservatieprogramma, Copernicus, maar ook in het kader van de aardobservatieprogramma's van het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA), de Europese Organisatie voor de Ontwikkeling en het Beheer van Weersatellieten (EUMETSAT) en het Europese Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn (ECMWF).

Je neemt hierbij, in nauwe samenwerking met de senior expert van de internationale aardobservatieprogramma's, de volgende taken op jou:

  • Je draagt bij aan het beheren en het opvolgen van aardobservatieprogramma's.
  • Je neemt deel als Belgisch vertegenwoordiger en expert aan vergaderingen in nationale en internationale organen en behartigt hierbij de Belgische belangen.
  • Je identificeert de behoeften van de Belgische gebruikers, alsook van andere actoren.
  • Je analyseert de voorstellen van internationale aardobservatieprogramma's en draagt bij aan het voorbereiden van het standpunt van ons departement en van België, met de bedoeling het Belgische federale beleid te positioneren binnen nationale en internationale initiatieven en de belangen van de Belgische actoren te verdedigen. 
  • Je promoot en stimuleert het gebruik van aardobservatiegegevens en informatiediensten in België.
  • Je zet hiervoor contacten op met Belgische (en in mindere mate internationale) institutionele en industriële actoren.
  • Je vormt de link met federale en regionale administraties rekening houdend met de Belgische constitutionele context.
  • Je maakt buitenlandse dienstreizen, meestal binnen Europa en uitzonderlijk daarbuiten.