Beheerder technologische ruimtevaartprogramma's

U bent hier

Beëindigd

Website

Organisation: BELSPO

Er is 1 plaats vacant als 'Beheerder technologische ruimtevaartprogramma's (A2) (m/v/x)' bij de dienst Ruimteonderzoek en -toepassingen van de POD Wetenschapsbeleid.

De dienst Ruimteonderzoek en -toepassingen is belast met de Belgische deelname aan de ruimtevaartprogramma's in het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) en andere intergouvernementele organisaties (EUMETSAT, ECMWF, ES), de Europese Unie (EU) en bilaterale akkoorden. De dienst beheert ook het nationaal onderzoeksprogramma op het gebied van aardobservatie (Stereo). De dienst telt een twintigtal medewerkers met een diensthoofd en twee adjunct diensthoofden voor onderzoeksbeleid en wetenschap en voor industrieel beleid en technologie.

De POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) is met 3000 medewerkers en een jaarbudget van ongeveer 530 miljoen euro de vierde grootste Federale Overheidsdienst. BELSPO heeft als opdrachten de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het federaal wetenschapsbeleid en is in die context onder meer belast met:

  • De uitvoering van onderzoeksprogramma's, -activiteiten en -netwerken op Belgisch en internationaal niveau, met inbegrip van de Interuniversitaire Attractiepolen (IUAP).
  • Het beheer van de Belgische deelname aan de programma's en activiteiten binnen de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) en andere nationale en internationale organisaties verantwoordelijk voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.
  • Het administratief, financieel en materieel beheer van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) die deel uitmaken van het Departement, alsook de coördinatie van hun onderzoeksactiviteiten en wetenschappelijke dienstverlening.
  • De coördinatie van het wetenschapsbeleid op federaal, interfederaal en internationaal vlak.
  • De ontwikkeling en analyse van indicatoren voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O), evenals de invoer ervan in internationale databanken.

Via de 10 federale wetenschappelijke instellingen die deel uitmaken van de POD Wetenschapsbeleid, staat BELSPO in voor de studie, het beheer en de valorisatie van een wetenschappelijk en cultureel erfgoed met een geschatte waarde van 6,5 miljard €.