Doctoral grant “Community-based participatory research to tackle the disparities in health enhancing lifestyle within the municipality environment”

U bent hier

Beëindigd

Website

Organisation: Sciensano

Over het bedrijf

Sciensano is het nieuwe instituut ontstaan uit de samensmelting van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP) en het Veterinair en Agrochemisch Onderzoekscentrum (CODA-CERVA). Beide instituten hebben hun krachten gebundeld om de gezondheid van mens en dier beter te begrijpen. Sciensano ondersteunt het gezondheidsbeleid door innovatief wetenschappelijk onderzoek, analyses, surveillance en expertadvies.

Samen meer dan 700 medewerkers werkt Sciensano mee aan meer dan 100 wetenschappelijke projecten gefinancierd door overheden, Belgische of internationale partners en opdrachtgevers. Zo draagt de organisatie bij tot een langer gezond leven voor iedereen.

Functiebeschrijving

Je wordt verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en rapportering van het onderzoeksproject “CIVISANO”, en dit in nauwe samenwerking met een andere doctoraatstudent. Je onderzoeksresultaten dragen bij tot het opmaken en verdedigen van een doctoraat. De sterke kennisuitwisseling en capaciteitsopbouw in de lokale context zullen bijdragen aan nieuwe kennis rond het maximaliseren van de onderzoeksimpact binnen een holistische benadering waarin de gezondheids-bevorderende levensstijl van sociaaleconomisch achtergestelde groepen gekoppeld wordt aan de fysieke, voedsel- en sociale omgeving.

Socio-economisch kwetsbare groepen hebben een groter risico om uitgesloten te worden van lichaamsbeweging en gezonde voeding. De studie heeft een belangrijke participatieve onderzoekscomponent om samen met de doelgroep en relevante stakeholders het onderzoek te ontwikkelen en uit te voeren. Doel is om de lokale capaciteiten te versterken die nodig zijn om een brug te slaan tussen kennisontwikkeling en gezondheids- bevorderende praktijken in 3 Vlaamse gemeentes.

De studie integreert survey-gebaseerde informatie (inwoners) met de fysieke en food retail omgeving van de gemeenten in een geografisch informatiesysteem. Het project wordt gefinancierd door Sciensano.

Je ondersteunt de uitvoering van een lokale survey in samenwerking met de gemeentebesturen en lokale vrijwilligers om de levensstijl en de lokale fysieke en sociale context en de voedingstoegankelijkheid in kaart te brengen. Je bouwt een GIS databank (Geografisch Informatie Systeem) uit met gegevens die relevant zijn voor actieve mobiliteit en gezonde voeding. Je brengt zowel de natuurlijke als de bebouwde omgeving in kaart en verfijnt de Walkability Index. Je onderzoekt de impact van objectieve contextdeterminanten op het gezondheidsbepalend gedrag van de doelgroep. Je integreert GIS gegevens met kwalitatieve input van de doelgroep door middel van een semi-gestructureerd interview (Individual Map creation). Je ondersteunt de parallel lopende kwalitatieve onderzoeksmethodes om de perceptie van de doelgroep (socio-economisch kwetsbare groepen) in verband met gezond gedrag beter in de lokale context te kaderen (Group Model Building). Je stelt de resultaten voor op nationale en internationale vergaderingen en conferenties, treedt in discussie met (inter)nationale experts en verwerkt deze in peer-reviewed publicaties.

Je werkt in het Departement Epidemiologie en volksgezondheid van Sciensano in Anderlecht (Brussel-Zuid station) en in een tweede fase in het Departement Chemische en fysische gezondheidsrisico’s op de dienst ‘Gezondheidsimpactevaluatie – HIA’ (in Elsene). Je voert onderzoek uit in nauwe samenwerking met deze diensten, de Universiteit Gent  en de Vrije Universiteit Brussel.