GeoSpatial Awards 2020

U bent hier

Beëindigd

Website

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren AM/FM-GIS BELUX vzw en FLAGIS vzw de GeoSpatial Awards in samenwerking met BeGeo.

Categorieën

Het beste eindwerk

Bachelorthesis, masterthesis of doctoraat. Alleen eindwerken die tussen 1 april 2017 en 31 december 2019 ingediend werden, komen in aanmerking.

Het beste project

Beste professioneel project dat gelanceerd of afgerond werd in 2019 of 2020.

De publieksprijs

Tijdens BeGeo op 24 maart 2020 komt elke genomineerde zijn project/eindwerk voorstellen. Hierna kan het publiek dan zijn stem uitbrengen voor de “Publieksprijs”. De publieksprijs kan zowel aan een eindwerk als aan een professioneel project uitgereikt worden.

Dien uw voorstel in!

Vanaf 4 januari kan je via de website van BeGeo een voorstel indienen en dit tot en met 10 februari 2020 - 23:00u.

Beoordeling

De ingediende voorstellen worden beoordeeld door een deskundige jury. Op BeGeo worden in totaal 10 genomineerden (5 per categorie) uitgenodigd om een presentatie te geven.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de plenaire slotzitting op BeGeo.

De ingediende projecten/eindwerken worden beoordeeld op basis van de volgende evaluatiecriteria:

  1. Innovatie/baanbrekendheid.
  2. (verwachte) Resultaten.
    • Ofwel economisch potentieel.
    • Ofwel verbetering van de overheidswerking zowel intern als in relatie tot de burger.
  3. (verwachte) Impact op gebruikers/actoren.