INTELLI-FRUIT brengt precisiefruitteelt in de praktijk

#STEREO, #Webstory, #Landbouw, #UAV

Published on 21 oktober 2022

Om de huidige crisis in de Vlaams-Nederlandse fruitsector het hoofd te bieden, zoeken fruittelers naar oplossingen om hun winstgevendheid te verbeteren. Precisielandbouw is een van de manieren om een concurrentievoordeel te creëren en tegelijkertijd de duurzaamheid te verbeteren.

Door middel van variabele dosering worden middelen alleen gebruikt waar, wanneer en zoveel als werkelijk nodig is, rekening houdend met variatie in tijd en ruimte. Zo kan met een minimale inzet van middelen een optimale opbrengst van een kwaliteitsproduct worden bereikt.


Drones worden gebruikt om bloemintensiteit en vegetatie-indices in kaart te brengen die relevant zijn voor de precisiefruitteelt.

Het STEREO III-project INTELLI-FRUIT Het STEREO III-project INTELLI-FRUIT is een 'shared cost'-project, d.w.z. een project dat onder bepaalde voorwaarden cofinanciering toelaat voor een Belgische partner, zoals een privébedrijf. In dit geval werkte VITO samen met het bedrijf Pcfruit om het potentieel en de toegevoegde waarde van precisielandbouw voor de fruitsector te evalueren. In het kader van het project werden verschillende toepassingen van precisielandbouw getest en ontwikkeld. Met bodemscans en dronebeelden werden bodem, gewas en vruchtontwikkeling opgevolgd.


De Normalized Difference Red Edge Index (NDRE) per boom, berekend op basis van multispectrale dronebeelden, toont de variabiliteit tussen irrigatie-eenheden in perenboomgaard "Rummen".

Eerst werd een geautomatiseerde verwerkingsketen ontwikkeld om ruwe dronegegevens om te zetten in gemakkelijk te interpreteren kaarten die verschillende gewasindices per boom weergeven. Vervolgens:

  • ontwikkelde het team algoritmen ontwikkeld om de bloesemintensiteit uit dronebeelden te berekenen en de opbrengst van een perenboomgaard te voorspellen;
  • observeerden ze een relatie tussen multispectrale vegetatie-indices berekend uit de beelden en de efficiëntie van irrigatiesystemen;
  • maten ze de schijnbare elektrische geleidbaarheid van de bodem (door bodemscanning), waarvan de variatie vaak een grote invloed bleek te hebben op de opbrengst en de kwaliteit van de peren.

Vergelijking tussen de bodemkaart van Vlaanderen (links) en de bodemscanresultaten (rechts) voor perenboomgaard "Wimmertingen" in het dashboard voor precisiefruitteelt.

Vervolgens paste het team de gegenereerde kennis toe en testte het verschillende doseringstoepassingen, zoals irrigatie, bemesting, uitdunning en snoeien (van de bovengrondse en de worteldelen). Door het beheer met variabele doses te vergelijken met het conventionele beheer met uniforme doses, werd de terugverdientijd voor de fruitteler geanalyseerd en de efficiëntie van de middelen bepaald. Uit de resultaten blijkt dat precisiefruitteelt vooral interessant is voor grotere boomgaarden met een grote variabiliteit in gewasgroei, fruitopbrengst en/of fruitkwaliteit.

Om precisiefruitteelt in de praktijk te brengen, is ten slotte een online dashboard ontwikkeld waarmee fruittelers in kaart gebrachte gegevens van hun boomgaarden kunnen visualiseren. Zo hebben ze vrije toegang tot bodemkaarten en satellietbeelden, kunnen ze de resultaten van bodemscans en dronevluchten raadplegen en alle gegevensbronnen centraal met elkaar vergelijken.

Meer informatie

STEREO III-project INTELLI-FRUIT (Intelligent Fruit Cultivation)