Dag van de aarde

#Beeldselectie, #Klimaatverandering, #Sentinel

Gepubliceerd op 21 april 2017

Al sinds 1970 vieren de Verenigde staten op 22 april ‘Earth Day’. In 2009 stapte de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ook op de wagen, en riep ze deze dag uit tot Internationale dag van de Aarde.

Het is een dag om de mensen eraan te herinneren – als dat nog nodig is – dat we voorlopig maar één planeet hebben die ons in leven houdt. Dat deze planeet die een onuitputtelijke bron van grondstoffen lijkt steeds luider laat horen dat ze de uitputting nabij is. En dat ieder van ons deze veranderingen in de hand werkt, zowel de negatieve als de positieve die noodzakelijk zijn om een duurzaam leven mogelijk te maken voor toekomstige generaties.

Twee foto's vertellen soms meer dan een lange uiteenzetting. Daarom tonen we u eerst een van de eerste beelden van de Sentinel-2B satelliet dat illustreert hoe mooi onze planeet is en daarnaast een kaart van NASA die laat zien hoe sterk in 2016 de temperatuur afweek van de gemiddelde waarden voor de periode 1951-1980.

Sentinel-2B beeld van MacKay meer in Australië
Copyright contains modified Copernicus Sentinel data (2017), processed by ESA , CC BY-SA 3.0 IGO

Meer informatie

International Mother Earth Day 22 April (United Nations)
Earth Day Network 
Global Temperature Record Broken for Third Consecutive Year (NASA Earth Observatory)
Lake MacKay, Australia (ESA)