Aardobservatie in België

Hoewel België een klein land is, heeft het in Europa altijd een voortrekkersrol gespeeld op het gebied van teledetectie. België was in 1975 een van de stichtende leden van het Europese ruimtevaartagentschap ESA en toen Frankrijk in 1977 zijn SPOT-programma lanceerde, sloot België meteen aan.

De Belgische steun aan de ontwikkeling van teledetectietechnologie verloopt doorgaans via de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) en bilaterale programma's. De ontwikkeling van applicaties en de ondersteuning van de wetenschappelijke toepassing van aardobservatiedata worden echter verzorgd binnen nationale onderzoeksprogramma's rond aardobservatie, met als eerste het TELSAT 1-programma, dat in 1985 uit de startblokken kwam.

Nationale onderzoekscapaciteit in het domein van aardobservatie

Dit programma beoogde de opbouw van nationale onderzoekscapaciteit in het domein van aardobservatie en de verkenning van de mogelijkheden van SPOT-beeldvorming voor landbouw, bosbouw en cartografie. Met de jaren kwam de klemtoon doorheen de opeenvolgende programma's meer en meer te liggen op de ontwikkeling van toepassingen, de interactie met gebruikers, de overdracht van kennis naar de industrie en overheden, internationale zichtbaarheid van onderzoeksresultaten, vorming en opleiding.

Vandaag, halverwege het STEREO III-programma, is België de thuisbasis voor een bruisende onderzoeksgemeenschap rond aardobservatie met meer dan 20 teledetectielabo's die actief zijn in technische domeinen, onder meer de analyse en verwerking van data, maar die ook werken rond specifieke thema's: landbouw, luchtvervuiling, kustbescherming, epidemiologie, bosbeheer, poolstudies, risicobeheersing, stadsdynamiek, vegetatiemonitoring, waterkwaliteit...

Dit onderzoekslandschap wordt aangevuld met een deskundige groep van kleine en middelgrote dynamische ondernemingen die bijzonder veelzijdig zijn, met activiteiten die gaan van de ontwikkeling van toepassingen, over dataverwerking en het ontwerp van sensoren, tot de ontwikkeling van platforms.

Het Belgische landschap rondom STEREO

Dit onderzoekslandschap wordt aangevuld met een deskundige groep van kleine en middelgrote dynamische ondernemingen die bijzonder veelzijdig zijn, met activiteiten die gaan van de ontwikkeling van toepassingen, over dataverwerking en het ontwerp van sensoren, tot de ontwikkeling van platforms.