STEREO in actie

België heeft zijn eigen nationaal programma ter ondersteuning van aardobservatieonderzoek genaamd STEREO (Support To Exploitation and Research in Earth Observation).

Dit programma, dat wordt beheerd door de dienst Ruimteonderzoek en -toepassingen van het Belgische Wetenschapsbeleid (BELSPO), biedt Belgische universiteiten, wetenschappelijke overheidsinstellingen en non-profit onderzoeksinstellingen de mogelijkheden en middelen voor het opbouwen van expertise in aardobservatie en de zo breed mogelijke wetenschappelijke toepassing van aardobservatiedata.

BELGIAN EARTH OBSERVTION DIRECTORY

Ontdek de wereld van remote sensing in België: deze sectie geeft toegang tot een uitgebreide databank met informatie over aardobservatie in België.

DOOR BELSPO GEFINANCIERDE PROJECTEN

Latest STEREO featured stories