Editie 2024 van de Belgian Earth Observation Day was een succes!

#STEREO, #België

Gepubliceerd op 24 mei 2024

Op 14 mei 2024 organiseerde het STEREO-team zijn jaarlijkse Belgian Earth Observation Day (BEODay) in het Radisson Blu Hotel in Hasselt. De bijeenkomst bracht een diverse, steeds vernieuwende gemeenschap van onderzoekers, professionals en enthousiastelingen samen, verenigd door hun passie voor aardobservatie.

Een dag vol ontdekkingen

Er heerste een levendige sfeer, met deelnemers die gretig deelnamen aan discussies, presentaties en netwerken.

De ochtend begon met een inspirerende keynote van Erik Luijts, een gerenommeerd wetenschapscommunicator. Zijn woorden vonden weerklank bij alle aanwezigen en benadrukten de kunst van het vertalen van complexe gegevens naar overtuigende verhalen. De deelnemers werden vergast op innovatieve ideeën om hun bevindingen effectief te communiceren. Maar daar bleef het niet bij – net voor de lunch zetten Nora Trieu, Anthoni Tarigan en Paul Jhon Diezon van de KU Leuven het thema wetenschapscommunicatie verder. Hun presentatie benadrukte de kracht van verhalen om ontdekkingen op het gebied van aardobservatie over te brengen op een breder publiek.

Het zwaartepunt van BEODay lag in de inleiding van de recent opgestarte STEREO IV-projecten. Deze bestreken uiteenlopende onderwerpen, van het monitoren van Afrikaanse bossen tot het beoordelen van het ammoniakgehalte in België. Onderzoekers deelden hun projectobjectieven en eerste ervaringen, wat tot geanimeerde Q&A's leidde en de samenwerking bevorderde.

In de namiddag begonnen we aan een reis naar Destination Earth (DestinE). Experts zoals Joern Hoffmann van ECMWF en Inez Sanz Morere van ESA schetsten een levendig beeld van onze collectieve visie. We kregen inzicht in het Belgische perspectief door Piet Termonia van het KMI, gevolgd door Oscar Baez Villanueva van UGent die een digitale tweeling van de aardse watercyclus voor ogen had. Tot slot verkende Roland Billen van ULiège semantische segmentatie van stedelijke LiDAR-puntwolken.

Nasleep

Tot slot willen we onze oprechte dank betuigen aan alle deelnemers en presentatoren die de Belgian Earth Observation Day dit jaar tot een succes hebben gemaakt. Jullie waardevolle inzichten, discussies en zinvolle netwerking hebben het evenement verrijkt en ons geïnspireerd en enthousiast achtergelaten voor wat ons te wachten staat. Als je er niet bij kon zijn, geen nood: alle presentaties en foto's zijn gratis te downloaden op de eventpagina