Grondstoffen van de aarde voor dit jaar al uitgeput

#Duurzame ontwikkeling, #Beeldselectie, #PROBA-V

Gepubliceerd op 21 augustus 2018

Als goede huisvader/moeder probeert u zeker uw jaarlijkse gezinsbudget in evenwicht te houden. Maar als gemeenschap, als bewoners van de aarde, lukt het ons echter niet om onze rijkdom goed te beheren: op 1 augustus waren we al door de jaarlijkse voorraad natuurlijke grondstoffen van onze planeet heen.

Earth Overshoot Day is de dag van het jaar waarop de menselijke consumptie van grondstoffen de draagkracht van wat de aarde jaarlijks duurzaam kan voortbrengen, overschrijdt. Het is niet verrassend dat deze datum elk jaar steeds vroeger valt en dat de impact van dit interen op de reserves van de toekomst steeds groter wordt: ontbossing, bodemdegradatie, tekort aan zoet water, verlies van biodiversiteit, extreme weersomstandigheden...

Aardobservatiesatellieten, zoals de Belgische PROBA-V-satelliet, maken een continue en wereldwijde monitoring van het aardoppervlak mogelijk, en brengen zo onder andere de tekenen van droogte en woestijnvorming in kaart. De teledetectiegegevens leveren een belangrijke bijdrage aan de opvolging van essentiële klimaat- en biodiversiteitsvariabelen.

Onderstaande afbeelding is een tiendaagse synthese van PROBA-V-beelden met een resolutie van 300 m gemaakt in juli 2018 door het Proba-VEGETATION-beeldverwerkingscentrum van VITO. Australië herbergt, met name vanwege zijn geografische isolement en extreme weersomstandigheden, een grote verscheidenheid aan habitats en unieke biotopen. Het is helaas ook een van de landen waarvan de ecologische voetafdruk het grootst is. De Australische Overshoot Day vond eind maart plaats, net voor die van België ...

Meer informatie:
Proba-V 's image of the week
Earth Overshoot Day: ecologisch tekort voor de aarde vanaf 1 augustus (WWF-België)

PROBA-V image of the week - 1 augustus 2018

PROBA-V image of the week - 1 augustus 2018