MAMAFOREST-output haalt de cover van Nature Plants

#Bossen, #Image in the news, #STEREO

Gepubliceerd op 20 oktober 2022

Samen met vertegenwoordigers van de IUCN Species Survival Commission's Mangrove Specialist Group en van de MMM5 Workshop die in 2019 in Maleisië werd gehouden, publiceerde Prof. Farid Dahdouh-Guebas (Systems Ecology and Resource Management Research Unit, Department of Organism Biology) een paper dat werd geselecteerd als front cover van het gerenomeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature Plants. De auteurs vertegenwoordigen meer dan 200 jaar gecumuleerde mangrove-onderzoekservaring in meer dan 30 landen over de hele wereld.

De functie van mangroveecosystemen die aan de basis liggen van ecosysteemdiensten, hun reacties op extreme weersomstandigheden en klimatologische gebeurtenissen, en hun rol als cruciale sociaal-ecologische systemen worden geïdentificeerd als belangrijke paradigma's die het mangrove-onderzoek nu en in de toekomst vormgeven. Ecosysteemfuncties ondersteunen de ecosysteemdiensten die mangroven leveren aan lokale en globale gemeenschappen, maar blijven op lokale schaal slecht gedocumenteerd. Extreme gebeurtenissen en natuurlijke processen die worden verergerd door klimaatverandering hebben nu al invloed op mangroven, en hun invloed neemt toe ten gevolge van menselijke impact. Sociaal-ecologische perspectieven zijn belangrijk, omdat een groot deel van de mangroven in de wereld wordt gebruikt en beïnvloed door mensen. Sociaal-ecologische processen zijn relevant voor het beheer en het behoud van mangroven, en verbinden mangrovewetenschap en -toepassing. Thema's rond functies en connectiviteit, ecologische veerkracht tegen extreme gebeurtenissen en interacties tussen mens en milieu zullen waarschijnlijk ook een belangrijke onderbouwing zijn voor andere kust- en terrestrische ecosystemen. Dit artikel is bedoeld om de discussie binnen en buiten de mangrove-onderzoeksgemeenschap te bevorderen en het bredere wetenschappelijke veld te helpen bij het bekijken en begrijpen van de kwestie van het beschermen van mangrovebossen voor de toekomst.

Prof Dahdouh-Guebas is geen onbekende binnen het STEREO-programma. In fact, between 2015 and 2019 he led STEREO project MAMAFOREST, which was all about mangrove forests.

Photo by Janos Leo G. Andanar

Verdere lectuur