SYNOPRA - Synergy of very high resolution optical and radar data in forest mapping and inventory

Context and objectives

Steunend op de aanwezige expertise en know-how in optische ZHR beeldverwerking voor bosbouwkundige toepassingen, richt dit projectvoorstel zich op het onderzoek naar de meerwaarde van ZHR radar data voor kartering en inventarisatie van kleine bosfragmenten. Concreet kunnen twee onderzoeksobjectieven geformuleerd worden:
1. Kartering: ontwerp van een object-georiënteerde classificatieroutine om kleine bosfragmenten in kaart te brengen
2. Inventarisatie: bepaling van de meerwaarde van radar data in de schatting van vier biometrische bestandsvariabelen: bestandsdichtheid, kroongrootte, kroonsluiting en soortensamenstelling.


Gezien het synergetisch karakter van dit onderzoek zal bij aanvang bijzondere aandacht besteed worden aan de co- registratie tussen de optische en radar data.

Project outcome

Expected scientific results

De simultane analyse van optische en radar ZHR gegevens creëert nieuwe mogelijkheden om het operationele gebruik van de teledectietechnologie in lokale en regionale besluitvorming te stimuleren. Om versnipperde bospercelen te kunnen integreren in rurale en stedelijke landgebruikssystemen is het belangrijk over een betrouwbare schatting te beschikken van hun ruimtelijke distributie en relevante bestandparameters.


De verwachte projectresultaten zijn:
- Een semi-automatische methode om kleine bosfragmenten te karteren
- Semi-automatische methodes om bestandsdichtheid, kroongrootte, kroonsluiting en soortensamenstelling te schatten
- Een wetenschappelijk onderbouwde uiteenzetting omtrent de vraag of het gezamenlijk gebruik van radar en optisch ZHR beeldmateriaal een meerwaarde biedt voor de kartering en inventarisatie van kleine bosfragmenten


De verwachte project deliverables zijn:
- In-house ontwikkelde software welke de toepassing van de ontwikkelde methodologieën toelaat
- Wetenschappelijke artikels in internationale peer-reviewed tijdschriften
- Tools voor het karteren, managen en monitoren van kleine bosfragmenten