BELAIR

U bent hier

BELAIR is een Belgisch initiatief in het kader van het STEREO-programma, opgezet met het oog op de  uitbouw van Belgische studiegebieden. Van die studiegebieden worden op geregelde tijdstippen specifieke terrein, UAV-, lucht- en satellietgegevens verzameld in verschillende spectrale en ruimtelijke resoluties.

De doelstelling is tweevoudig:

  • bijdragen tot de ijking en validering van EO-missies, -data en -producten;
  • samenwerking en onderzoek bevorderen binnen de Belgische sector van teledetectie. Er is een behoorlijk aantal instituten bij betrokken: CRAW, ISSEP, INBO, KUL, UCL, UHasselt, VITO (coordinating), VUB, …

Momenteel zijn er 4 onderzoeksgebieden met eigen thematische accenten:

  • HESBANIA: land- en tuinbouw
  • LITORA: kust en biodiversiteit
  • SILVA: bosbouw en weilanden
  • SONIA: stad en bosbouw

Geïnteresseerde gebruikers kunnen een aanvraag indienen voor het downloaden van de verzamelde data.

Belair website

In de zomers van 2013, 2015 en 2017 werden hyperspectrale data verzameld van verschillende sites. Er werden gegevens vastgelegd met behulp van veldinstrumenten, RPAS-platforms en bemande vliegtuigen. Deze combinatie van platformen stelt onderzoekers in staat om de volle waarde van remote sensing-data te ontsluiten. 

in situ- of veldmetingen dienen vooral om de verwerking van luchtbeelden te ondersteunen, aangezien ze slechts puntmetingen van het interessegebied vertegenwoordigen. RPAS-platformen (zowel met vaste vleugels als met rotoren) verzamelden RGB-beeldmateriaal (rood-groen-blauw) en hyperspectrale data van alle BELAIR-subsites. Met de bemande vliegtuigen kan je een groter gebied dekken, of gebieden waar onbemande toestellen niet toegestaan zijn, maar ze maken wel beelden met lagere ruimtelijke resolutie en gebruiken zwaardere instrumenten. 

Na verwerking werden de datasets beschikbaar gemaakt voor onderzoek.