BELAIR

U bent hier

BELAIR is een Belgisch initiatief in het kader van het STEREO-programma, opgezet met het oog op de  uitbouw van Belgische studiegebieden. Van die studiegebieden worden op geregelde tijdstippen specifieke terrein, UAV-, lucht- en satellietgegevens verzameld in verschillende spectrale en ruimtelijke resoluties.

De doelstelling is tweevoudig:

  • bijdragen tot de ijking en validering van EO-missies, -data en -producten;
  • samenwerking en onderzoek bevorderen binnen de Belgische sector van teledetectie. Er is een behoorlijk aantal instituten bij betrokken: CRAW, ISSEP, INBO, KUL, UCL, UHasselt, VITO (coordinating), VUB, …

Momenteel zijn er 4 onderzoeksgebieden met eigen thematische accenten:

  • HESBANIA: land- en tuinbouw
  • LITORA: kust en biodiversiteit
  • SILVA: bosbouw en weilanden
  • SONIA: stad en bosbouw

Geïnteresseerde gebruikers kunnen een aanvraag indienen voor het downloaden van de verzamelde data.

IGARSS Summer School 2021-campagne

In het kader van de Summer School van IGARSS2021 werd op 10 september 2021 op de site van BELAIR HESBANIA een dataset met drones verzameld.
Verschillende sensoren werden ingezet: 2 types RGB (Rood Groen Blauw) camera's, 3 types multispectrale camera's, 2 types thermische camera's, 2 types hyperspectrale camera's en 1 LiDAR instrument.
Gelijktijdig met de gegevensverzameling vanuit de lucht werden grondreferentiegegevens verzameld, van zowel geometrische als spectrale Ground Control Points (GCP's), op kale grond en in velden bedekt met drie verschillende gewassen: maïs, suikerbiet en appelbomen (Braeburn) in ontwikkeld groeistadium.  

De geometrisch en radiometrisch gekalibreerde beelden zijn, samen met een volledige verklarende documentatie, beschikbaar voor STEREO-onderzoekers via een speciale werkruimte en na registratie door contact op te nemen met VITO.  

Indien u de gegevens gebruikt, gelieve ernaar te verwijzen met de volgende vermelding:

“All airborne and groundtruth data have been collected in the context of the IGARSS 2021 Summerschool, held at Droneport (Belgium). The Summerschool was jointly organised by VITO Remote Sensing, The Royal Military Academy of Belgium, and the University of Ghent. The organisers thank the Belgian Science Policy Office and the Institute of Electrical and Electronics Engineers for the financial support.”

Campagnes in 2013, 2015 en 2017

In de zomers van 2013, 2015 en 2017 werden hyperspectrale data verzameld van verschillende sites. Er werden gegevens vastgelegd met behulp van veldinstrumenten, RPAS-platforms en bemande vliegtuigen. Deze combinatie van platformen stelt onderzoekers in staat om de volle waarde van remote sensing-data te ontsluiten. 

in situ- of veldmetingen dienen vooral om de verwerking van luchtbeelden te ondersteunen, aangezien ze slechts puntmetingen van het interessegebied vertegenwoordigen. RPAS-platformen (zowel met vaste vleugels als met rotoren) verzamelden RGB-beeldmateriaal (rood-groen-blauw) en hyperspectrale data van alle BELAIR-subsites. Met de bemande vliegtuigen kan je een groter gebied dekken, of gebieden waar onbemande toestellen niet toegestaan zijn, maar ze maken wel beelden met lagere ruimtelijke resolutie en gebruiken zwaardere instrumenten. 

Na verwerking werden de datasets beschikbaar gemaakt voor onderzoek.

Belair website