40 jaar Landsatbeelden

#Beeldselectie, #Landsat, #NASA

Gepubliceerd op 3 augustus 2012

Het Amerikaanse Landsatprogramma, de veteraan onder de burgerlijke aardobservatieprogramma’s, heeft zijn veertigste verjaardag gevierd. De eerste satelliet van de reeks werd immers al op 23 juli 1972 gelanceerd. Sindsdien werden nog 6 andere satellieten de ruimte in geschoten, stuk voor stuk (op Landsat 6 na, die vlak na de lancering verloren is gegaan) met een respectabele levensduur: allemaal tussen de 5 en maar liefst 28 jaar. Landsat 5, de oudste op dit moment, vergezelt ondanks enkele storingen nog steeds Landsat 7 in haar voortdurende oogst van informatie over onze planeet.

De gegevens die in de loop van deze 40 jaar werden verzameld, vormen samen een uniek archief met maar liefst drie miljoen beelden, die elk een oppervlakte van 34.000 km² van het aardoppervlak weergeven en verschillende lagen informatie bieden in verschillende delen van het zichtbare en infrarode spectrum. Aan de hand van deze uitzonderlijke collectie is het mogelijk de soms drastische veranderingen te bestuderen die onze planeet heeft ondergaan. Op 40 jaar tijd is de wereldbevolking gestegen van 3,85 miljard naar bijna 7,1 miljard. Je kan je inbeelden welk een impact deze demografische explosie heeft gehad op onze planeet.

NASA en USGS hebben een reeks voorbeelden online gezet van spectaculaire bodemgebruikswijzigingen, zowel menselijk als natuurlijk van oorsprong:

Top Ten Stories of Landsat's 40 Years
A planetary-scale platform for environmental data & analysis
City 'Change Pairs' from Landsat

De beelden zijn niet alleen wetenschappelijk gezien belangrijk, ze zijn ook erg indrukwekkend en zijn soms ware kunstwerken. De USGS heeft dan ook een verzameling satellietbeelden samengesteld onder de titel 'Earth as Art', op basis van een selectie beelden die typische elementen van onze planeet voorstellen: bergen, bossen, eilanden, waterlopen, delta’s, … Hiertoe werd per beeld gekozen voor de meest bijzondere kleurcombinatie.

Best of "Earth As Art" -- Top Five - Source: NASA

Ter gelegenheid van het jubileum hebben NASA en USGS een enquête opgezet waarmee het publiek kon stemmen voor hun favoriete beelden. De video hierboven geeft de top 5 van de mooiste Landsatbeelden weer.

Het landsatavontuur wordt voortgezet met de lancering van de Landsat Data Continuity Mission (LDCM) in februari 2013, die de continuïteit van beeldaanlevering moet verzekeren.

Meer informatie

Top Five 'Earth as Art' Winners
The Landsat Program
Landsat Missions
How are satellite images different from photographs?

Where to Get Data (Landsat ETM+, TM, and MSS data are available for free)