Aardbeving in Haïti

#Beeldselectie, #Earthquake

Gepubliceerd op 19 januari 2010

Deze uitsnede uit een satellietbeeld met een resolutie van 50 cm toont een wijk van Port-au-Prince minder dan 24 uur na de aardbeving van magnitude 7 die het gebied trof op 12 januari 2010. De afbeelding illustreert de enormiteit van de ramp: ingestorte gebouwen en structuren, wegen bedekt onder brokstukken, voertuigen in alle richtingen, bevolking opeengepakt in de straten of in de stadions. Wanneer men het beeld vergelijkt met een beeld uit het archief, ziet men nog meer de omvang van de schade.

Het epicentrum van de aardbeving bevond zich op slechts 13 km diepte, en op minder dan 25 km van Port-au-Prince. De aardbeving werd gevolgd door verschillende zware naschokken. De hoofdstad, die 4 miljoen inwoners telt, werd in volle drukte getroffen. En andere steden zoals Carrefour (340.000 inwoners), vlakbij het epicentrum, en Jacmel zijn half verwoest, terwijl in Léogâne (134.000 inwoners) 80 tot 90% van de gebouwen vernietigd of beschadigd zijn. Volgens de Haïtiaanse autoriteiten is de balans van de ramp reeds 70.000 doden, 250.000 gewonden en 1,5 miljoen daklozen, een zesde van de totale bevolking van dit kleine Caraïbische landje, dat een van de armste ter wereld is.

Haïti vormt samen met de Dominicaanse Republiek het eiland Hispaniola, dat zich bevindt op de scheidslijn tussen de tektonische plaat van Noord-Amerika, die naar het westen beweegt, en die van de Caraïben, die zich verplaatst in oostelijke richting. De onderlinge verplaatsing van de aardplaten bedraagt zo’n 2 cm per jaar. Hierdoor wordt een spanning opgebouwd, die na verloop van tijd wordt opgeheven door een aardschok langsheen de breuklijn, waardoor eeuwen aan opgeslagen energie vrijkomt.


De afbeelding boven werd genomen op 13 januari 2010, de dag na de aardbeving, door de Amerikaanse satelliet GeoEye-1 terwijl deze zich langsheen haar normale traject van noord naar zuid verplaatste over het Caraïbische gebied. (Bron: GeoEye).
De afbeelding onder is een archiefbeeld van Digital Globe afkomstig van Google Earth

Bij natuurrampen zoals deze zijn satellietbeelden precieze werkmiddelen voor reddingsacties. Al bijna 10 jaar stelt het Internationaal Charter “Space and Major Disasters”, een gezamenlijk initiatief van verschillende ruimtevaartagentschappen, ons in staat de prioritaire opname en de gratis levering van satellietgegevens aan de verschillende civiele beschermings-, redding-, defensie- of veiligheidsorganisaties. Op deze manier kunnen rampen van natuurlijke of menselijke oorsprong sneller en correcter aangepakt worden.

Na de activering van het Charter werden verschillende satellieten geherprogrammeerd teneinde sneller het benodigde beeldmateriaal te kunnen leveren: ALOS (Japan), Spot-5 (Frankrijk), Worldview en Quickbird (VS), Radarsat-2 (Canada), HJ-1-A/B (China) en ERS-2 en Envisat (ESA). Door de verschillende gegevens samen te leggen en na te behandelen werd het mogelijk de getroffen gebieden in kaart te brengen in functie van de verwoestingsgraad. Naarmate nieuwe gegevens binnenkomen, worden de kaarten geactualiseerd en ter beschikking gesteld van de internationale gemeenschap als hulpmiddel voor de organisatie van noodhulp en wederopbouw.

Meer informatie

Activering van het Charter "Space and Major Disasters" 
New satellite maps of Haiti coming in (site de l'ESA)
USGS Earthquake Hazards Programme

OpenstreetMap Haïti : Wiki Project - Article de presse