Aardverschuivingen in El Salvador

#Beeldselectie, #Storm, #Vulkaan, #Rampen

Gepubliceerd op 26 november 2009

De vulkaan San Vicente is met zijn twee toppen van 2182m en 2083m is de tweede hoogste vulkaan van El Salvador, het kleine Centraal-Amerikaanse kustland. Hoewel de laatste eruptie meer dan 1700 jaar geleden is, bedreigt de vulkaan nog steeds de bevolking van de stadjes San Vicente, Tepetian, Guadalupe, Zacatecoluca en Tecoluca en voor de kleine dorpsgemeenschappen die op de flanken of aan de voet van de vulkaan liggen. Naast het altijd aanwezige – zij het kleine – risico dat de vulkaan ontwaakt, zijn de bewoners blootgesteld aan aardverschuivingen en modderstromen. Deze kunnen uitgelokt worden door aardbevingen of door destabilisering van de vulkaanflanken als gevolg van zware regenval. Het is dit laatste scenario dat voorviel op 7 en 8 november laatstleden. Een tropische depressie veroorzaakte hevige regens die de steile hellingen van de vulkaan verzadigden, waardoor talrijke aardverschuivingen ontstonden, gevolgd door zogeheten lahars. Deze lawines van modder, rotsen en ontwortelde bomen gleden langs de hellingen van de vulkaan omlaag, begroeven de landbouwdorpen in het noorden en noordwesten en verwoestten Verapaz, een stadje met 3000 inwoners 6km van de top van de vulkaan. Volgens de laatste berichten maakte dit 144 slachtoffers en 60 vermisten, zonder de enorme materiële verliezen mee te tellen.

Beeld genomen door de ASTER-sensor aan boord van de Terrasatelliet van de NASA op 17 november 2009. Door de gegevens in zichtbaar en infrarood licht te 
combineren zijn we in staat de vegetatie te onderscheiden in het rood en de naakte bodem of bebouwde gebieden in het grijs.
Klik op het beeld om de beelden voor en  na de ramp in hoge resolutie te zien te krijgen. Bron : NASA Earth Observatory

Op het valsekleurenbeeld van ASTER van 17 november kan je duidelijk de sporen onderscheiden van meer dan tien lahars in alle richtingen. Een van de grootste lahars is van de westflank gestroomd, en miste ternauwernood het stadje Guadalupe. Het buurstadje Verapaz had minder geluk en bevond zich midden op het pad van een lahar die van de noordflank afstroomde.

Meer info:

International Charter Space and major disasters