Cycloon Idai: “De slachtoffers zijn het beste bewijs dat we moeten handelen”

#Rampen, #Overstromingen, #Beeldselectie, #Klimaatverandering, #Copernicus

Gepubliceerd op 15 april 2019

Een maand na de doortocht van cycloon Idai leven honderdduizenden mensen nog steeds in totale armoede, zonder onderdak, zonder toegang tot drinkwater of elektriciteit, en getroffen door een cholera-epidemie.

Op 14 maart trof cycloon Idai de havenstad van Beira, de op één na grootste stad van Mozambique, met zo’n half miljoen inwoners.

Zware regenval en harde wind veroorzaakten enorme vernietiging en overstromingen, niet alleen in Mozambique, maar ook in de buurlanden Zimbabwe en Malawi. De laatste rapporten tonen bijna 1.000 doden en drie miljoen getroffen mensen.

Dit beeld werd opgenomen door de Sentinel-1-satelliet op 19 maart 2019. Het toont in rood hoe uitgestrekt de overstromingen zijn rond de Mozambikaanse havenstad Beira, na de doortocht van cycloon Idai.

Volgens Météo France is Idai de zevende grote cycloon van het seizoen 2018/2019 in de Indische Oceaan – dat is vier meer dan het huidige gemiddelde. Een artikel in Le Monde gaat als volgt: “De wetenschappelijke gemeenschap heeft lang voorspeld dat cyclonische verschijnselen frequenter en gewelddadiger zouden worden in dit deel van de wereld. Oorzaak: de opwarming van de Indische Oceaan, waarvan de temperatuur sneller stijgt dan elders.”

“Beira gaat de geschiedenis in als de eerste stad die volledig is verwoest door klimaatverandering...”

Graça Machel, weduwe van Nelson Mandela en voormalig minister van Cultuur en Onderwijs van Mozambique in een interview voor Le Monde, 28 maart 2019.

De vernietigende impact van de cycloon en de omvang van de schade in Mozambique werd nog versterkt door de ​​alarmerende ontbossing en ongebreidelde verstedelijking in het land. Sinds 1980 is volgens de Wereldbank 370.000 km² bos verwoest, een gebied groter dan Duitsland.

De ramp is een vreselijke illustratie van de kwetsbaarheid van steden zoals Beira zijn die laaggelegen zijn, zich snel hebben ontwikkeld aan een kustlijn die is blootgesteld aan stormvloeden en die nu al de gevolgen voelen van de zeespiegelstijging.

“De slachtoffers van Idai zijn het beste bewijs dat we nood hebben aan een globale agenda voor duurzame ontwikkeling, aanpassing aan klimaatverandering en het verminderen van rampenrisico's.”

Petteri Taalas, Secretaris-generaal van de Wereld Meteorologische Organisatie.

Op verzoek van Mozambique werd het EU-mechanisme voor civiele bescherming geactiveerd om degenen die getroffen zijn door de verwoestende gevolgen van de orkaan Idai te helpen.

Kaart van de omvang van de overstroming (in blauw) op 20/03/2019 in Mafambisse, een stad ten noordwesten van Beira die precies op het traject van de cycloon lag. De kaart is gecreëerd door een Sentinel-1B-beeld van 20/03/2019, aangevuld met Radarsat-2-gegevens, over een Sentinel-2B-beeld van 2018 heen te leggen.

Naast veldinterventies en de levering van essentiële benodigdheden zoals voedsel, tenten en hygiënekits, worden de satelliet-karteringsdiensten van het Europese Copernicus-programma gebruikt om plaatselijke autoriteiten die in het veld werken te helpen. Zo zijn sinds de Rapid Mapping-module van Copernicus EMS (Emergency Management Service) voor de drie landen werd geactiveerd al 36 afbakeningskaarten, 14 schadeschattingskaarten en 9 referentiekaarten geproduceerd.

Het EMS van Copernicus werkt samen met het International Space & Major Disasters Charter voor de activeringen in Mozambique en Zimbabwe.

Meer informatie

EMSR348: Tropical Cyclone IDAI in Mozambique: Maps and vector data on the EMS website

Forests of Mozambique: A Snapshot - The world bank

State of the Climate in 2018 Shows Accelerating Climate Change Impacts - UN Climate change

Au Mozambique, 'Beira, première ville au monde détruite par les changements climatiques' - Le Monde

Om de slachtoffers van cycloon Idai te steunen, doe een gift aan een van de lidorganisaties van het Consortium 12-12.