De Chinese economische boom zichtbaar vanuit de ruimte

U bent hier

#Beeldselectie

Gepubliceerd op 19 september 2005

Dit plaatje zou niet misstaan in een galerij met abstracte kunst. Toch laat het een minder mooi beeld zien van de werkelijkheid. MERIS, een van de tien instrumenten aan boord van de Europese satelliet Envisat, toont hier een enorme wolk van vervuiling boven China. SCIAMACHY is een ander instrument aan boord van dezelfde satelliet en is speciaal ontworpen om de hoeveelheid en de verdeling van bepaalde stofdeeltjes in onze atmosfeer te bepalen.

Envisat-MERIS beeld van het noordoosten van 
China genomen op 4 oktober 2004

 

Door de gegevens van dit instrument te vergelijken met die bekomen door GOME (de voorloper van SCIAMACHY aan boord van ERS-2) heeft men kunnen vaststellen dat de hoeveelheid stikstofdioxyde boven China met bijna 50% is gestegen sedert 1996. Het is dan ook niet verwonderlijk dat men in de wereld de grootste concentraties aan NO2 aantreft boven Peking en in het noordoosten van China.

Tot deze vaststelling kwam een groep van Duitse en Franse onderzoekers tijdens een studie uitgevoerd binnen het kader van het Dragon programma (ESA). Recentelijk werden de resultaten gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

De economische groei van China heeft een hoge vlucht genomen sinds de toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie in december 2001. Met 1,3 miljard inwoners en een bevolkingsgroei van bijna 10% is China vandaag wereldwijd de belangrijkste economische grootmacht geworden. Dergelijke boom heeft vanzelfsprekend onmiskenbare gevolgen op het energieverbruik. China bekleedt nu na de Verenigde Staten de tweede plaats in de wereld voor wat betreft uitstoot van koolstofdioxide. Er wordt een politiek gevoerd die het aandeel van steenkool (75%) in de energiebalans van het land moet verkleinen en deze begint z'n vruchten af te werpen, maar riskeert wel gehypotheceerd te worden door de explosieve uitbreiding van het autopark.

Meer info