De mooie blauwe Donau wordt bedreigd door rood slib

#Beeldselectie, #Rampen

Gepubliceerd op 10 november 2010

Afgelopen 4 oktober werd Hongarije getroffen door een grote industriële catastrofe. De dijk van een groot bezinkingsbassin voor afval van een aluminiumfabriek is gescheurd, waardoor een giftige, rode modderstroom ontstond. Meer dan een miljoen m³ slib werd uitgestort over 7 dorpen rond de fabriek, die op 165 km van Boedapest ligt. De voorlopige balans is 7 doden, meer dan 150 gewonden, meerdere vermisten. Uit vrees voor een tweede overstroming besloot de Hongaarse regering zaterdag de 800 inwoners van het dorp Kolontár te evacueren.

Dit slib, dat het residu bevat van de aluminiumproductie, zit vol giftige en corrosieve materialen. Naast de slachtoffers en materiële schade, is er ook sprake van een grote milieuramp. De staatssecretaris voor mileu, Zoltan Illés, noemde dit industriële ongeluk “de ergste ecologische ramp die Hongarije ooit getroffen heeft”. Ondanks alle inspanningen van de reddingsdiensten om de vervuiling te beperken, heeft het slib reeds de flora en fauna van het stroomgebied van de Marcal verwoest, en bereikte het afgelopen donderdag de Donau.

Donderdagavond vroegen de Hongaarse autoriteiten officieel hulp bij de Europese civiele bescherming. Dit mechanisme, waar 31 lidstaten aan deelnemen, vergemakkelijkt de responssamenwerking bij rampen door de bundeling van middelen. De Europese dienst GMES SAFER werd eveneens in gang gezet. Deze dienst werd opgezet om de Europese responscapaciteit bij noodsituaties te vergroten, en dit door middel van een snelle kartering met gebruik van data afkomstig van aardobservatiesatellieten.

Kolontàr vóór en na de catastrofe.
© CNES 2008 - Distribution AstriumServices/SpotImage
© NSPO 2010 2008 - Distribution AstriumServices/SpotImage

De afbeelding boven, afkomstig uit de SPOTMaps-database, toont het basin vóór de catastrofe. De afbeelding beneden werd 3 dagen na het ongeluk genomen door de Formosat-2-satelliet. Je ziet heel duidelijk de bres in de dijk en de modderstroom in het dorp Kolontár. Formosat-2 is een Taiwanese satelliet die beelden in hoge resolutie aanlevert (8m in multispectrale en 2m in panchromatische modus). Deze beelden worden verdeeld door Spot Image.

Meer informatie

Artikel op de BBC-website
Kaart op de website van AFPinfo