De orkaan Katrina houdt lelijk huis in de Golf van Mexico

#Beeldselectie, #Storm, #Rampen

Gepubliceerd op 1 september 2005

De Verenigde Staten staan tegenover de gevolgen van een der krachtigste orkanen die ooit in het atlantisch bekken werden waargenomen. De orkaan Katrina is ontstaan uit een tropische depressie die zich op 23 augustus boven de Bahama's heeft gevormd. Twee dagen nadien werd Florida getroffen met tientallen doden en meer dan een miljoen mensen zonder elektriciteit tot gevolg. Op maandag 29 augustus bereikte Katrina de kusten van Louisiana en Missisippi waar windsnelheden van wel 217 km/u werden opgemeten. Deze orkaan van categorie 4 op de schaal van Saffir-Simpson bracht heftige stormen en stortregens met zich mee en had zeer vernielende overstromingen tot gevolg.

GOES-beeld van de orkaan Katrina die de kust van Louisiana
en Mississippi bereikt op 29 augustus 2005. 

 

Het GOES-beeld hierboven toont ons zijn positie om 9u plaatselijke tijd. Het oog van de orkaan bevond zich toen net ten oosten van New Orleans in Louisiana. Halverwege de middag is de orkaan afgezwakt met windsnelheden die "nog slechts" 153 km/u bedroegen, wat met een orkaan van categorie 1 overeenstemt. De avond voordien bereikte Katrina zijn hoogtepunt omstreeks 19u plaatselijke tijd met windsnelheden van 258 km/u. De druk in de kern bedroeg 902 millibar (hoe lager, hoe sterker de orkaan). Een dergelijk lage drukwaarde werd in het verleden bij slechts drie andere orkanen gemeten.

Op de website Earth Observatory kan u een animatie downloaden waarmee u de evolutie van deze orkaan, die in minder dan 24u tijd is overgegaan van een klasse 5 naar een klasse 1, kunt volgen.

De balans van de doortocht van Katrina in de Amerikaanse Staten aan de Golf van Mexico is momenteel nog moeilijk op te maken, maar men schat dat honderden de dood vonden in de staten Louisiana en Mississippi. New-orleans, dat tendele onder zeeniveau ligt, werd voor 80% overstroomt en de situatie werd nog verergerd door het overstromen van het Pontchartrainmeer na het instorten van een dijk. Een miljoen mensen die het gebied waren ontvlucht voor de komst van Katrina zullen waarschijnlijk tussen de 12 en 16 weken moeten wachten alvorens zij kunnen terugkeren naar hun huizen. Degenen die niet tijdig hebben kunnen vluchten, worden geconfronteerd met de onmogelijkheid zich te bevoorraden met drinkwater en voedsel, veralgemeend geweld en plunderingen.

Meer info:
Orkaan Katrina op Wikipedia