De satelliet SMOS monitort de droogte

#Beeldselectie, #Droogte, #SMOS, #Klimaatverandering, #Earth Explorers

Gepubliceerd op 19 mei 2011

Volgens het meteorologisch instituut was de maand april "zeer uitzonderlijk": een gemiddelde temperatuur van 14,1°C (4,3°C hoger dan het referentiegemiddelde van de periode 1971-2000), een zonneschijnduur van 238,9 uur (het gemiddelde was 157 uur) en een regenval van 25,8 mm (tegen een gemiddelde van 51,3 mm). April 2011 bereikte op die manier een tweede plaats in het klassement van de warmste aprilmaanden sinds 1900, net na 2007.

De meesten onder ons beschouwen de meteorologische omstandigheden als een meevaller. Maar de droogte is duidelijk nefast voor de landbouw en het beheer van de watervoorraden, en verhoogt het risico op bosbranden aanzienlijk.

Vergelijking van de oppervlaktevochtigheid van de bodem in april 2010 en april 2011, gebaseerd op de gegevens van de SMOS-satelliet.
Klik op de afbeelding om deze te bekijken in een hogere resolutie. Bron: SMOS blog by CESBIO team

De uitzonderlijke droogte van lente 2011 in West-Europa wordt duidelijk als je de bodemvochtigheidskaarten van april 2010 en 2011, gebaseerd op de gegevens van de satelliet SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) naast elkaar houdt .

De SMOS-missie maakt deel uit van het Earth Explorer-programma van het Europese Ruimtevaartagentschap ESA. De ruimtevaartmissies van dit programma leveren wetenschappers data aan die ze nodig hebben om inzicht te krijgen in de impact van menselijke activiteiten op de natuurlijke processen van onze planeet. SMOS buigt zich over de watercyclus, een cruciaal onderdeel van ons klimaat. De satelliet levert al 18 maanden data aan, waarmee op planetaire schaal de vochtigheid in de bovenste bodemlagen en het zoutgehalte in de oppervlaktelagen van de oceanen in kaart gebracht kunnen worden.

Deze twee variabelen zijn sleutelelementen voor het inzicht in klimaatverandering. Bodemvochtigheid is essentieel voor de uitwisseling van water en energie tussen het aardoppervlak en de atmosfeer. En het zoutgehalte van de oceanen bepaalt de efficiëntie van de thermohaliene circulatie, de "lopende band" van oceaanstromingen die het klimaat fel beïnvloedt. Het is deze circulatie die bij ons de golfstroom veroorzaakt, de warme zeestroming die ervoor zorgt dat onze winters relatief zacht zijn vergeleken bij Noord-Amerikaanse gebieden op dezelfde breedtegraad.

Meer info:

ESA's water mission keeps tabs on dry spring soils
SMOS - Mission de l'ESA dédiée au cycle de l'eau