De wereldbeker via satelliet

#Beeldselectie, #Pléiades

Gepubliceerd op 14 juni 2010

Het wereldkampioenschap voetbal is nu vrijdag 11 juni afgetrapt. Deze 19e editie van het grote voetbalfeest is historisch, daar de wereldbeker voor het eerst op het Afrikaanse continent plaatsvindt.

Spot Image biedt ons aan via de satelliet Kompsat-2 de 10 Zuid-Afrikaanse voetbalstadions te bezoeken waar tot 11 juli 64 wedstrijden worden gespeeld.
Kompsat-2 is een Koreaanse satelliet die beelden met een resolutie van 1m in zwart en wit (panchromatisch) en van 4m in kleur doorstuurt. Met het Pléiades-systeem kunnen nog preciezere beelden worden verkregen, te weten een resolutie van 70 cm voor kleurbeelden.

Het stadion van Kaapstad, Pléiades demonstratieproduct.

Dat beeld van het nieuwe stadion in Kaapstad toont de resolutie die Pléiades zal behalen. De gesimuleerde gegevens worden verkregen aan de hand van luchtfoto's en satellietopnames met een zeer hoge resolutie (Quickbird of Ikonos).

Het stadion, dat zowat 70 000 toeschouwers kan bevatten, werd voor deze gelegenheid opgetrokken in Green Point, op 500m van de oceaan, naast het stadscentrum en het druk bezochte toeristische centrum "Victoria and Albert Waterfront".

Het Pléiades-systeem is de optische component van het programma ORFEO (Optical and Radar Federated Earth Observation). Dankzij dat tweedelige (civiele en militaire) programma dat voortvloeit uit een akkoord tussen Frankrijk en Italië, kunnen civiele toepassingen, te weten optische instrumenten en radars, een hoge ruimtelijke resolutie en een hoge graad van repetitiviteit halen, die dicht bij de prestaties van de luchtfotografie aanleunen. De radarcomponent Cosmo Skymed wordt gebouwd in Italië en omvat 4 satellieten die gegevens kunnen verkrijgen met een resolutie tussen 1 en 100m en die waar ook ter wereld minstens 12 uur per dag toegankelijk zijn.
Het Pléiades-systeem van zijn kant is een Franse realisatie bestaande uit twee optische satellieten die beelden kunnen leveren met een resolutie van 70 cm en die dagelijks waar ook ter wereld toegankelijk zijn. De lancering van de eerste satelliet is gepland begin 2011.

De deelname van België aan het programma Pléiades sluit aan op de tussen Frankrijk en België gesloten samenwerkingsakkoorden vanaf 1979 in het kader van het programma Spot. In het begeleidingsprogramma ORFEO dat tot stand is gekomen om de exploitatie van de beelden voor te bereiden, te begeleiden en te promoten die door de nieuwe sensoren worden doorgestuurd, heeft België met name 6 onderzoeksprojecten gefinancierd waarvan de resultaten in maart laatstleden werden voorgesteld tijdens een in Brussel georganiseerde workshop.

Meer informatie

2010 FIFA World Cup South Africa
Pléiades