Drie jaar TROPOMI-waarnemingen

#Copernicus, #Sentinel, #Luchtvervuiling

Gepubliceerd op 21 april 2021

Met een steeds groeiende wereldbevolking, en de voortdurende toename van het energieverbruik, zijn de effecten van menselijke activiteiten op onze natuurlijke leefomgeving nog nooit zo relevant geweest. Om de daaruit voortvloeiende problemen, zoals luchtverontreiniging en klimaatverandering, te begrijpen en te beperken moet het hele aardsysteem (land, oceanen, atmosfeer en hun onderlinge interacties ) zorgvuldig in het oog worden gehouden.

Lange tijdreeksen van waarnemingen vanaf de grond en vanuit de ruimte helpen wetenschappers de fysische en chemische processen te begrijpen en een onderscheid te maken tussen natuurlijke en antropogene bijdragen tot de waargenomen veranderingen in de luchtkwaliteit en het klimaat. Het is in dit opzicht dat de Europese Commissie het Copernicus-programma voor aardobservatie heeft ontwikkeld. Het omvat de ontwikkeling en exploitatie van monitoringnetwerken vanaf de grond en vanuit de ruimte en beoogt vrije toegang tot alle resulterende informatie.

Een van de componenten van het Copernicus-programma is een serie satellieten die verschillende aspecten van onze planeet in de gaten te houden. Deze "Sentinel"-serie is ontwikkeld door de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA). Binnen dit programma is Sentinel-5 Precursor (S-5P) de eerste missie voor het monitoren van de atmosferische samenstelling. Er is slechts één instrument aan boord, het “Tropospheric Monitoring Instrument” (TROPOMI).  Na de lancering in oktober 2017 merkten wetenschappers al snel dat de kwaliteit van de metingen de verwachtingen overtrof en sindsdien, na drie jaar operationele levering van hoge kwaliteitswaarnemingen, hebben veel spectaculaire resultaten het licht gezien die ons begrip van de samenstelling van de aardatmosfeer verder hebben verbeterd.

TROPOMI meet elke 24 uur een reeks chemische soorten die van cruciaal belang zijn voor het klimaat en andere atmosferische processen, wereldwijd en op een nooit eerder geziene schaal van detail.

Op 18 april 2021 was het drie jaar geleden dat de operationele distributie van de TROPOMI-gegevens van start ging. Wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) zijn nauw betrokken geweest bij de analyse van de gegevens en de achterliggende technieken, alsook bij de kwaliteitscontrole en wetenschappelijke exploitatie van de metingen. Met enthousiasme over de resultaten willen zij deze gelegenheid van "Drie jaar TROPOMI" aangrijpen om meer informatie te verstrekken over deze satellietmissie en hun meest aantrekkelijke resultaten te delen.

Lees verder