Een onverwachte orkaan

#Beeldselectie, #Storm, #Spot, #, #Rampen

Gepubliceerd op 5 april 2004

SPOT VEGETATION beeld van 26/03/04
Copyright CNES

 

Dit beeld van een tropische orkaan werd gemaakt ten zuidoosten van de stad Curitaba aan de Braziliaanse kust op 26 maart door het instrument VEGETATION 2 aan boord van de satelliet SPOT 5.

De vorming van een orkaan in de Zuid-Atlantische Oceaan is volstrekt ongewoon, daar de watertemperatuur er doorgaans te fris en de verticale windschering te sterk zijn. Hoewel die orkaan niet zo krachtig was (niveau 1 op de schaal van Saffir-Simpson, met windsnelheden in de oog van de orkaan tussen 121 en 129 km/h), zijn er toch 2 doden gevallen en werden duizenden woningen beschadigd.

VEGETATION is een multispectraal instrument aan boord van de satellieten Spot 4 (VEGETATION 1) en Spot 5 (VEGETATION 2). De beeldresolutie is constant vastgelegd op 1 km over de gehele breedte van een oppervlakte van 2400 km, die haast dagelijks de volledige aardbol bestrijkt. VEGETATION heeft als hoofdopdracht de continue, regionale en algemene follow-up van de continentale biosfeer en precieze metingen leveren over de voornaamste kenmerken van het plantendek, met name op het gebied van de landbouwproductie en de gevolgen van de ontbossing. VEGETATION levert ok gegevens over de kleur van het water, wat nuttig is in oceanografische toepassingen.

Meer info:
Meer informatie over het programma VEGETATION