Europa onder de pollen

#Beeldselectie

Gepubliceerd op 16 mei 2006

De Meteosat HRV beelden van vorige week hebben bevestigd dat een groot deel van Europa (in het bijzonder Centraal Europa en Scandinavië) bedekt werd met een met stuifmeel beladen luchtlaag. Op onderstaand beeld is dit pollenzeil duidelijk te zien als een groenachtige sliert die zich uitstrekt van de Noordzee tot de Atlantische Oceaan.

Luchtmassa boven de Noordzee beladen met pollen afkomstig uit Centraal Europa 
Meteosat-8 HRV-band 10 mei 2006
Copyright 2005 © EUMETSAT. All rights reserved.

In Denemarken is de pollenverspreiding van de berk werkelijk geëxplodeerd. Op zondag 7 mei werden in Kopenhagen alle pollenconcentraties verbroken: waarden van wel 4381 korrels per kubieke meter lucht werden bereikt. Bovendien heeft de wind - tot groot ongenoegen van de deense allergielijders - nog extra stuifmeel aangevoerd vanuit Rusland, de Baltische staten en Zweden, landen waar de bloei van de berk de laatste weken eveneens explosief is toegenomen. Finland, meer bepaald het zuiden en het oosten van het land, heeft tevens verschillende weken lang geleden onder een extreme luchtvervuiling te wijten aan de combinatie van deze pollenverspreiding en grote hoeveelheden stof en rook afkomstig van honderden vuren die waarschijnlijk door de Russische landbouwers zijn aangestoken (zie Earth Observatory). In Duitsland, Frankrijk, Polen en de Tsjechische Republiek was de berkenpollinisatie dermate hoog dat ook niet-allergische personen hebben geleden, ondermeer door astmacrisissen. Ook bij ons was het verschijnsel waar te nemen doordat grote hoeveelheden stuifmeelkorrels (berk, eik, beuk, den...) zich in de vorm van geel poeder op de bodem of de auto's hebben afgezet.

Een lange winter gevolgd door een vochtig april en een warm en zonnig begin van de maand mei hebben geleid tot een echte explosie van berkenstuifmeel met katjes die in slechts enkele dagen tijd een enorme hoeveelheid hebben gelost. De betrekkelijk droge omstandigheden die daarop volgden hebben de situatie nog verergerd door het voor het stuifmeel mogelijk te maken langer in de lucht te blijven en zich te verspreiden.

Volgens de toezichthoudende dienst binnen het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid eindigt het pollenseizoen van de berk weldra. Andere bomen zoals de eik, de beuk, de plataan, de kastanjeboom, de den en zo voort zetten hun bloei voort, die gelukkig betrekkelijk weinig allergische reacties veroorzaakt. Daarentegen is wel de bloei van de grassen, oorzaak nummer 1 van de hooikoorts in ons land, net begonnen.

Meer info

News Eumetsat
Airallergy : Belgisch aerobiologisch surveillancenet
Pollen info: Pollensituatie in Europa