Florida na Charley

#Beeldselectie

Gepubliceerd op 23 augustus 2004

Fragmenten van de beelden van de stad Punta Gorda genomen door de Ikonos satelliet. Copyright Space Imaging, Inc.

Fragmenten van de beelden van de stad Punta Gorda genomen door de Ikonos satelliet. Copyright Space Imaging, Inc.

De Ikonos satelliet, die in orbit rond de aarde is op een hoogte van 681 km, heeft twee dagen na de doortocht van de orkaan Charley in Florida, deze verbazingwekkende beelden gemaakt van Punta Gorda en Port Charlotte, twee steden op de westkust van Florida.

De orkaan Charley sloeg eerst toe in Cuba en Jamaica en maakte er vijf dodelijke slachtoffers. Nadien zette hij koers naar de eilanden van Zuid-Florida, met windsnelheden boven de 230 km/h, golven van 4,5 m hoogte en vergezeld van zeer heftige stortbuien. De daken van talrijke gebouwen werden afgerukt, bomen werden afgeknakt, voertuigen werden meegesleurd en groot aantal ruiten werd aan diggelen geslagen door rondvliegend puin. Bij zijn doortocht over de golf van Mexico won Charley zo aan kracht dat vrijdag 1,4 miljoen mensen dienden geƫvacueerd te worden in de dichtbevolkte baai van Tampa, dat zelf uiteindelijk gespaard bleef. De voorlopige balans spreekt van 20 doden en miljoenen dollars schade.

Het beeld hierboven is een fragment van een opname van 15 augustus. Het toont de omvang van de verwoestingen van deze orkaan van categorie 4. Wegen, parkings en tuinen zijn bezaaid met brokstukken, wat een "verwarde" indruk geeft in vergelijking met de opname van 28 juli 2002, waar de diverse beeldbestanddelen netjes en geordend zijn. De helft van het grijze gebouw, rechts in beeld, lijkt in mekaar gezakt en de gebouwen links ervan zijn hun dak kwijt. Bovenaan het rechthoekige turkooiskleurige zwembad in het midden van het beeld is het ovale park, dat zeer duidelijk zichtbaar was op het beeld uit 2002, een bruine cirkel geworden, wat er waarschijnlijk op wijst dat de bomen ontworteld zijn.