Hittegolf en droogte van de zomer 2003

#Beeldselectie

Gepubliceerd op 13 augustus 2003

Het linkerbeeld toont het verschil in gemiddelde dagtemperatuur aan de grond tussen juli 2003 en juli 2001. De rood gekleurde delen, vooral in het zuiden en het oosten van Frankrijk, kenden de jongste zomer temperaturen die 10°C hoger lagen. De gegevens werden bekomen door de MODIS-sensor (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) aan boord van de Terra-satelliet die beheerd wordt door NASA. 

Het rechterbeeld geeft de variatie weer van de vegetatie index van de maand augustus 2003 t.o.v. die van augustus 2002. Voor wat betreft de blauw gekleurde gebieden was de vegetatietoestand vergelijkbaar voor de beide jaren. De rood gekleurde gebieden werden echter getroffen door droogte in 2003. De meest getroffen gebieden behelzen het zuidoosten van Frankrijk, het Centraal Massief en het noorden van Italië. Dit beeld werd bekomen op basis van gegevens van de VEGETATION2-sensor aan boord van de satelliet Spot 5.

Ook in België werd de maand augustus gekenmerkt door een neerslagtekort en bijzonder hoge temperaturen en stralingswaarden. De figuur hierboven toont het aantal dagen met hydrologische stress voor de maisgewassen in de maanden juli en augustus. Deze figuur komt uit het door satellietbeelden ondersteunde agrometeorologisch bulletin dat gepubliceerd wordt in het kader van het project Belgian Crop Growth Monitoring System (B-CGMS) onder financiering van Wetenschapsbeleid.

Meer info op de website van CNES