HYDRAS+, een STEREO-project dat de strijd aangaat met droogte

#STEREO, #Webstory, #Klimaatverandering, #Water, #Droogte

Gepubliceerd op 22 maart 2019

22 maart werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereldwaterdag en is dus de ideale gelegenheid om te herhalen dat toegang tot drinkwater een fundamenteel mensenrecht is. Meer dan 2 miljard mensen lijden een ernstig watertekort, en bijna twee derde van de wereldbevolking kampt elk jaar minstens een maand lang met ernstig watertekort.

De oorzaken van watertekort zijn veelvoudig en onderling verbonden: demografische expansie, intensieve irrigatie, ontbossing, slecht beheer van hulpbronnen, vervuiling van reserves ...

Daar bovenop komen de veranderingen veroorzaakt door de klimaatopwarming. Wereldwijd veroorzaakt opwarming een versnelling van de grote watercyclus (condensatie / neerslag) en een toename van neerslag. Maar de effecten verschillen van regio tot regio: regenbuien zijn geneigd te stijgen op hoge breedtegraden en in sommige regio's van de tropen en te dalen op lagere breedtegraden. Het Middellandse-Zeegebied, vele subtropische gebieden, een groot deel van Australië en het zuidwesten van de Verenigde Staten kunnen te maken krijgen met steeds frequentere en zwaardere periodes van droogte.

Australia’s Disappearing Lakes Disappear Even More. Dit wondermooie Landsatbeeld van begin februari 2019 toont het opdrogen van de Menindee Lakes in New South Wales, veroorzaakt door de combinatie van extreem hoge temperaturen, weinig neerslag en controversieel beheer van stroomopwaartse waterlopen. Bron: NASA Earth Observatory.

Australia’s Disappearing Lakes Disappear Even More. Dit wondermooie Landsatbeeld van begin februari 2019 toont het opdrogen van de Menindee Lakes in New South Wales, veroorzaakt door de combinatie van extreem hoge temperaturen, weinig neerslag en controversieel beheer van stroomopwaartse waterlopen. Bron: NASA Earth Observatory.

De sociaaleconomische schade door droogte treft een zeer groot aantal sectoren: landbouw, energie, gezondheid ... Grote droogten kunnen zelfs leiden tot hongersnoden en ernstige conflicten.

Om het hoofd te bieden aan een droogte-evenement is relevante informatie over de omvang, de voortgang en de kenmerken van de droogte van essentieel belang.

Op het terrein springt de droogte vaak in het oog, maar de afbakening van een droogte-evenement is geen gemakkelijke taak. In feite gebeurt een droogte vaak op een verraderlijke manier; het heeft geen duidelijk begin of einde en kan maanden of zelfs jaren duren. Ze kan op één plaats beginnen en geleidelijk naar andere plaatsen verschuiven. De intensiteit kan ook van plaats tot plaats verschillen en van het ene moment op het andere veranderen.

Als onderdeel van het STEREO-project HYDRAS+, gefinancierd door het Federale Wetenschapsbeleid, ontwikkelen wetenschappers van de KERMIT en LHWM-eenheden aan de Universiteit Gent een hulpmiddel om droogten af ​​te bakenen en te volgen in ruimte en tijd. Ook de intrinsieke kenmerken van het evenement worden geïdentificeerd om waterbeheerders, boeren, niet-gouvernementele organisaties enz. te helpen de nodige acties te ondernemen.

 

Van 1998 tot 2010 kende Australië een uitzonderlijke droogte, ook wel bekend als 'Millennium Droogte' of Drought Millennium. De neerslag ligt gedurende 13 opeenvolgende jaren onder de mediaan, de langste opeenvolgende reeks jaren sinds minstens 1900. Het jaar 2010 was het droogste jaar ooit. Deze animatie geproduceerd door het projectteam laat een deel van dit evenement zien, van 2001 tot 2009. Hoe meer de kleur neigt naar het geel, hoe meer het evenement intens is.

Meer info

Wereldwaterdag

Hydras-project

Australia’s Disappearing Lakes Disappear Even More

Leden van het HYDRAS+-projectteam

Niko VERHOEST
Niko VERHOEST
Hilde VERNIEUWE
Hilde VERNIEUWE
Bernard DE BAETS
Bernard DE BAETS