Ijsbergbreuk

#Beeldselectie, #Antarctica, #Sneeuw & IJs, #Envisat

Gepubliceerd op 10 november 2005

Misschien herinnert u zich nog dat we precies twee jaar geleden in deze rubriek u hebben bericht over de breuk van de grootste ijsberg ter wereld, de B-15A. Vandaag laat deze weer van zich spreken! Sedert het begin van dit jaar heeft het radarinstrument ASAR aan boord van de satelliet Envisat onafgebroken de evolutie van de ijsberg gevolgd. Eind oktober is de ijsmassa klaarblijkelijk vastgelopen voor de kust van Kaap Adare ten noorden van Victoria op de Zuidpool. De ijsberg had tot dan toe een lengte van ongeveer 115 km en een oppervlakte van wel 2500km². Hij heeft zich nu gesplitst in 9 grote stukken en een veelvoud aan kleinere fragmenten. 

Envisat ASAR beeld opgenomen in Wide Swath Mode d.d. 30 oktober 2005.

 

Radarinstrumenten zijn bijzonder nuttig om de wijzigingen van het poolijs te volgen. Zij laten toe waarnemingen te verrichten doorheen de dikste wolkendekken en werken zowel overdag als 's nachts. Het ASAR instrument meet de buitenste textuur van de ijsmassa en kan zeer nauwkeurig verschillende types ijs onderscheiden. In tegenstelling tot optische sensoren maakt ASAR het mogelijk om duidelijk de oude, ruwe ijsvlakken van de ijsberg af te bakenen ten opzichte van de ernaast op zee drijvende ijsschotten. 

Het ASAR instrument registreert op twee verschillende manieren boven de Zuidpool: 
- de "Global Monitoring Mode" (GMM) levert beelden van 400 km breed en met 1 km resolutie, die het mogelijk maken om op een snelle manier mozaïeken van de hele Zuidpooloppervlakte op te stellen teneinde veranderingen van de zeeijsomvang, van het pakijs en de ijsbergbewegingen op te volgen. 
- de "Wide Swath Mode" (WSM) levert beelden van dezelfde breedte maar met een resolutie van 150 m, die de uitvoerige studie van specifieke interessegebieden toelaten.

Meer info
ESA website