Java eens te meer getroffen

#Beeldselectie

Gepubliceerd op 18 juli 2006

Maandag 17 juli jongstleden werd het eiland Java opnieuw getroffen door een tsunami. Golven van wel 2 meter hoog troffen de kust waardoor woonwijken in het centrum en het westen van Java werden verwoest en meer dan 300 personen om het leven kwamen. Dit dodental was misschien nog veel hoger geweest ware het niet dat Indonesië al ervaring had met de ramp van december 2004 en er sindsdien een waarschuwingssysteem is geplaatst in de Indische Oceaan.

De tsunami werd veroorzaakt door een onderzeese seismische beweging met een kracht tussen 6,8 en 7,7 op de schaal van Richter. De kern van de aardbeving lag in de Indische Oceaan op een diepte van 10 km en op 260 km ten zuiden van de hoofdstad Bandung.

Crédits: NASA image by Jesse Allen, Earth Observatory, using data from the Blue Marble.

Het bovenstaand beeld toont de bathymetrie van de regio. Zoals een topografische kaart de hoogte van het aardoppervlak ten opzichte van het zeeniveau weergeeft, zo visualiseert een bathymetrische kaart de diepte van de zeëen en oceanen tevens ten opzichte van zeeniveau. Hoe donkerder blauw, hoe dieper de zee. Het aardoppervlak wordt weergegeven in het grijs. De kustwateren zijn vrij ondiep, met uitzondering van de zones ten oosten van Borneo en ten zuiden van Java en Sumatra. Het epicentrum van de aardbeving, weergegeven met een geel kruis, is gelegen in een sterk in diepte toenemende kloof.

Meer info