Leer meer over aardobservatie via nieuwe STEM lesmodule

#Onderwijs, #Terrascope

Gepubliceerd op 30 september 2021

Klimaatverandering, duurzaamheid, ecologie, … het zijn allemaal enorm belangrijke thema’s. Maar hoe kunnen we onze samenleving duurzamer maken om onze planeet gezond en leefbaar te houden? Om de juiste acties te ondernemen, moeten we eerst weten hoe de Aarde er vandaag voor staat. Via deze STEM lesmodule kunnen jongeren snel en eenvoudig ontdekken welke rol aardobservatie hierin betekent.

We hebben de dag van vandaag ontzettend veel informatie ter beschikking. Ook over onze planeet! Via aardobservatie, ofwel ‘remote sensing’, kunnen we onze Aarde continu monitoren. Met behulp van satellieten, drones, lucht- en grondsensoren, en innovatieve beeldverwerking kunnen we o.a. zien hoe (snel) ons klimaat verandert, wat het effect is van plastiekvervuiling op onze oceanen, hoe het gesteld is met onze luchtkwaliteit of met de groei en gezondheid van onze gewassen, en nog zo veel meer.

Om onze jonge generatie kennis te laten maken met deze fascinerende wereld van remote sensing stelt VITO een gloednieuwe STEM lesmodule ter beschikking. Experten Carolien Toté en Kristof Van Tricht leggen uit wat er achter de schermen gebeurt om bijvoorbeeld van ruwe satelliet- of dronebeelden tot kant-en-klare informatie te komen die gedeeld kan worden met landbouwers, hulpverleners, wetenschapper, beleidsmaker of zelfs aan jou via je smartphone.

De STEM lesmodule richt zich vooral op leerkrachten en leerlingen van de 3de graad van het secundair onderwijs (15-plussers ASO, BSO, TSO en KSO). De leerlingen komen op een eenvoudige en laagdrempelige manier meer te weten over:

  • Voor wie of wat is aardobservatie belangrijk?
  • Hoe verwerken we de gegevens tot objectieve informatie?
  • Hoe kan je zelf aardobservatiegegevens raadplegen of zelf analyseren?
  • De opmars van artificiële intelligentie of deep learning 
  • Enkele operationele toepassingen (klimaatverandering, luchtwaliteit, landbedekking, voedselvoorziening, ... )

Leerkrachten kunnen – al dan niet begeleid door de mensen van GoodPlanet – de les in de klas aanbieden of men kan ook langsgaan bij Vitopolis in Mol. Bij Vitopolis kunnen de leerlingen verschillende onderzoekstopics verkennen onder begeleiding van GoodPlanet. Ze komen bijboorbeeld alles te weten over aardwarmte maar ook hoe aardobservatie ons helpt naar een duurzame toekomst.

Ontdek meer en plan een bezoek in

 

Nowadays, we have an enormous amount of data and information available. Also about our planet! Through Earth observation, or ‘remote sensing’, we can continuously monitor our Earth's surface. With the help of satellites, drones, air and ground sensors, and innovative image processing services, we can see how (rapidly) our climate is changing, what the effect is of plastic pollution on our oceans, monitor the air quality or the status of our crops, and so much more.

To introduce our young generation to this fascinating world of remote sensing, VITO provides a brand new STEM teaching module. Experts Carolien Toté and Kristof Van Tricht explain what happens behind the scenes to get from raw satellite or drone images to user-friendly and objective information that can be shared with farmers, aid workers, scientists, policymakers or even to you via your smartphone.

The STEM teaching module is mainly aimed at teachers and students of secondary education (15+ years old, ASO, BSO, TSO and KSO). The students will learn more about:

  • For whom or what is Earth observation important?
  • How do we process Earth observation data into objective information?
  • How to access and/or or analyze Earth observation data yourself?
  • The rise of artificial intelligence or deep learning
  • Some operational applications (climate change, air quality, land cover / land use, food security, ... )

Teachers can – whether accompanied by the people of GoodPlanet or not – offer the lesson in the classroom or they can also visit Vitopolis in Mol. At Vitopolis, students can explore different research topics under the guidance of GoodPlanet. For example, they can learn about geothermal energy, but also how Earth observation helps us towards a sustainable future.

Discover more and plan a visit (only available in Dutch)