MAUPP - Inzicht verwerven in bevolkingspatronen in steden en sloppenwijken ten zuiden van de Sahara

#STEREO, #Webstory, #Afrika, #Stedelijke gebieden

Gepubliceerd op 7 februari 2019

MAUPP (Modelling and forecasting African Urban Population Patterns for vulnerability and health assessments) is een STEREO III-onderzoeksproject dat modellen en prognoses wil ontwikkelen om onze kennis van stedelijke populatiepatronen bezuiden de Sahara te verbeteren, voor een breder gebruik van stedelijke bevolkingsdistributiegegevenssets in kwetsbaarheids- en gezondheidsbeoordelingen.

MAUPP is een thematisch project dat begon in oktober 2014 en in maart zal eindigen. Het bevat een ​​buitenlandse partner, Andy Tatem van het 'Department of Geography and Environment' van de University of Southampton, Verenigd Koninkrijk. Zijn groep leidt het Worldpop-project, gericht op het aanreiken van recente data aan hoge ruimtelijke resolutie over stedelijke menselijke bevolkingsverdeling in ontwikkelingslanden. De kennis en het werk van de groep van Andy waren een hoeksteen en een unieke bijdrage aan het project.

Stedelijk landgebruik in kaart brengen op straatniveau

Stedelijk landgebruik in kaart brengen op straatniveau

Zoals alle STEREO-projecten werd ook MAUPP begeleid door een stuurgroep bestaande uit experts die internationaal beroemd zijn in het domein van intra-urbane kartering en modellering. De laatste vergadering van deze stuurgroep werd eind januari georganiseerd in Nairobi.

Tegelijk met deze bijeenkomst werden een conferentie en een workshop georganiseerd om de resultaten aan de eindgebruikers te presenteren, en om een ​​deel van de kennis die tijdens dit spannende onderzoek werd opgedaan over te dragen aan lokale belanghebbenden.

Waarom gaan we naar Kenia om deze vergaderingen te houden?

De evenementen werden georganiseerd in het African Population and Health Research Center (APHRC), dat zich richt op het genereren van gegevens, het opbouwen van onderzoekscapaciteit en het deelnemen aan het overheidsbeleid in Afrika voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking.

Nairobi herbergt bovendien het Afrikaanse hoofdkwartier van UN-habitat, het programma van de Verenigde Naties dat werkt aan een betere stedelijke toekomst.

Bij de deelnemers waren niet alleen stedenbouwkundigen en andere geïnteresseerde gebruikers afkomstig van deze twee grote instellingen, maar ook actoren van andere nationale en regionale instellingen in Kenia en omringende landen. Het doel van deze conferentie was om de resultaten van het MAUPP-project te presenteren in termen van LU & LC-intrastedelijke mapping in Afrikaanse steden met optische en radargegevens. De presentaties zijn beschikbaar op de website van het project.

Meer dan 30 mensen kregen ook een training van 3 uur over het gebruik van teledetectiegegevens. De routines werden ontwikkeld met behulp van opensource-oplossingen en kunnen gratis gedownload worden op de website van het project.

Wat is het volgende?

Een volgende workshop wordt deze zomer georganiseerd in Dakar voor Franstalige gebruikers die actief zijn in de regio.

De universiteit van Southampton heeft de technieken ontwikkeld in het kader van het project al getest en zal MAUPP's resultaten in het project Worldpop blijven gebruiken.

Een spin-off van dit project genaamd REACT is al aan de gang en wordt gefinancierd door STEREO III.