MODUS: aardverschuivingen opvolgen

#STEREO, #Afrika, #Rampen, #Webstory

Gepubliceerd op 17 juni 2019

Bukavu ligt aan de westelijke oever van het Kivumeer in de Democratische Republiek Congo. Als hoofdstad van de provincie Zuid-Kivu, is het een van de dichtstbevolkte steden van het land.

In het centrum van de stad is een gebied van ongeveer 150 ha al duizenden jaren voortdurend in beweging. Het is Funu, een grote aardverschuiving die langzaam maar zeker doorgaat.

Vandaag de dag wonen er ongeveer 80.000 mensen, ondanks het voortdurende gevaar. Terreinbewegingen, die op sommige plaatsen enkele meters per jaar kunnen bereiken, destabiliseren of vernietigen woningen en infrastructuur.

Het MODUS-projectteam, gefinancierd door het STEREO III-programma, is de uitdaging aangegaan om beter te begrijpen hoe deze aardverschuivingen evolueren en hoe ze reageren op natuurlijke of door de mens veroorzaakte milieubelasting.

Evolutie van het gebouw in en rond het Funu Bukavu gebied van 1959 tot 2018.

Onderzoekers bestuderen intussen al tientallen jaren aardverschuivingskinematica met behulp van satellietgegevens. Een van de eerste resultaten van het project was het maken van animaties die de evolutie van de aardverschuiving in de afgelopen 60 jaar beschrijven. Zij vertonen een sterke toename van de woningdichtheid aan het einde van de vorige eeuw, die rechtstreeks verband houdt met de onveiligheid in de regio in het midden van de jaren negentig, die leidde tot een uittocht van het platteland naar de steden. Deze demografische boom komt ook overeen met een periode van toegenomen aardverschuivingsactiviteit.

Verwacht wordt dat de resultaten van het project de rampenvoorspelling zowel geografisch, ruimtelijk als temporeel zullen verbeteren en lokale managers zullen helpen bij het nemen van maatregelen om hun impact te verminderen.

Copyright foto's: Elise Monsieurs