Moordende moesson in Pakistan en Afghanistan

#Beeldselectie, #, #Rampen

Gepubliceerd op 6 augustus 2013

De moesson is een seizoensgebonden windensysteem in de tropen, dat vooral actief is in de Indische Oceaan en Zuid-Azië. ’s Zomers is het continent warmer dan de oceaan, en dan ontstaat er boven het land een luchtdrukdepressie die de tropische, vochtbeladen winden uit het zuidwesten aantrekt. Zodra die luchtmassa’s boven het continent aankomen, veroorzaken ze hevige regenval. Deze regenval is van cruciaal belang voor de landbouw. Ze varieert sterk van jaar tot jaar, zowel in begindatum als in intensiteit.

De laatste jaren zorgde de moesson al voor verwoestende overstromingen in Pakistan en Afghanistan. Vorige jaar verloren zo bijna 500 mensen het leven. Dit jaar hebben de stortregens al meer dan 160 levens geëist, honderden huizen meegesleurd en tienduizenden hectaren landbouwgrond verwoest. De zwaarst getroffen regio’s zijn de Afghaanse berggebieden en de havenstad Karachi, die 18 miljoen inwoners telt en waar hele wijken door overstromingen blank werden gezet.

Overstromingen in Pakistan in het samenvloeiingsgebied van de Tochi- en Kurramrivieren en de Indus.
MODIS-beelden genomen op 4 augustus 2013 (bovenaan) en 28 juli 2013 (onderaan).
Klik op de afbeeldingen om ze aan volle resolutie te bekijken op de Earth Observatory website.

Het bovenste beeld werd op 5 augustus tijdens een opklaring gemaakt door de MODIS-sensor aan boord van de Aqua-satelliet van NASA. Het onderste beeld toont hetzelfde gebied op 28 juli. Als je beide beelden met elkaar vergelijkt, kan je de overstroomde gebieden herkennen als donkerblauwe zones. De optische kanalen die werden gebruikt om dit valsekleurenbeeld te verkrijgen zijn midden-infrarood, nabij-infrarood en rood. Bij dit beeldtype verschijnt water als zwart of donkerblauw, sedimentbeladen water en modderige bodem als lichtblauw, wolken als turquoise, vegetatie als groen en naakte bodem als roze-beige. Het beeld toont hevige overstromingen, vooral in de rivierbekkens van de Tochi en Kurram. Bij de samenvloeiing met de Indus is ook goed zichtbaar welk een enorme sedimentlading beide rivieren bezitten vanwege de overstromingen.