Noorderlicht

#Beeldselectie

Gepubliceerd op 10 november 2003

Introductie

Gedurende de laatste paar weken is er enorme zonneactiviteit waargenomen. Deze activiteit neemt de vorm aan van onder andere explosies aan het zonneoppervlak, ook wel uitbarstingen genoemd. Als deze uitbarstingen naar de aarde gericht zijn kan poollicht ontstaan. Dit ontstaat wanneer de geladen deeltjes die vrijgekomen zijn bij zonne-uitbarstingen de aardse atmosfeer binnendringen. De van de zon afkomstige deeltjes bevatten veel energie die in de bovenste kilometers van de atmosfeer door botsingen wordt overgedragen op atomen zuurstof en stikstof. Die energie komt uiteindelijk weer vrij en wordt op 100 kilometer hoogte uitgestraald in de vorm van het kleurrijke poollicht. Als het zich voordoet zien we vaak een lichte gloed of is het licht zichtbaar als bewegende bogen, stralenbundels of gordijnen van licht en heel zelden is het zelfs vlammend. Soms staat aan de noordelijke horizon een boog waaruit een waaruit de lichtstralen als zoeklichten omhoog schieten (KNMI).

De kans op poollicht is het grootst in jaren met grote activiteit op het oppervlak van de zon. Om de elf jaar maakt de zon zo'n "actieve" periode door, wat zich uit in een groter aantal zonnevlekken. In 1989 bereikte de activiteit van de zon een maximum en rond het jaar 2000 was de laatste climax. De kans op poollicht is dan groter dan in andere jaren. Maar tijdens de laatste paar weken is er een sterk verhoogde activiteit waargenomen aan het oppervlakte van de zon, wat ervoor gezorgd heeft dat wij gedurende de nacht van 30 oktober 2003 de kans hadden poollicht waar te nemen.

Het verschijnsel poollicht kent verschillende namen. In het noordelijk halfrond kan men het verschijnsel enkel waarnemen in het noorden, vandaar de naam Noorderlicht. In het zuidelijk halfrond spreekt men van Zuiderlicht. De wetenschappelijke naam van het fenomeen is: Aurora Borealis in het noordelijk halfrond en Aurora Australis in het zuidelijk halfrond.

 

Het beeld

Tijdens de nacht van 30 oktober 2003 waren niet enkel stadslichten waar te nemen op de nachtelijke satellietbeelden. Een prachtige sluier poollicht was duidelijk op het beeld te zien.

Dit satellietbeeld van het Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) netwerk is het resultaat van een combinatie van infrarode gegevens en de gegevens van een speciale optische sensor die 's nachts het licht kan detecteren.

Bovenstaand beeld is van de nacht van 30 oktober 2003.
© Beeld te danken aan US Airforce AFPN 

Die nacht was heel Europa gebaad in het poollicht. Men kon het zelfs waarnemen tot in Portugal. Hieronder kan men de hemel in de buurt van Arendonk omstreeks 23u00 bewonderen.