Opnieuw een record gebroken

#Beeldselectie, #Klimaatverandering

Gepubliceerd op 19 februari 2007

Op de webstek van het Goddard Institute for Space Studies (GISS) van de NASA staat een animatiefilmpje waarin de stijging van de gemiddelde jaartemperaturen over de periode 1880 - 2006 wordt gevisualiseerd. De hoogste temperaturen kleuren rood, de laagste blauw. Volgens de klimatologen van dat Instituut is het jaar 2006 het vijfde warmste jaar ooit gemeten na de jaren, in volgorde, 2005, 1998, 2002 en 2003.

Cliquez sur l'image pour visualiser l'animation montrant l'augmentation 
des températures de 1880 à 2006.Credit: NASA/GISS 
Nécessite un lecteur comme Windows Media Player ou VLC Media Player (sous Linux)

De gegevens die werden gebruikt om tot die conclusie te komen zijn het resultaat van een combinatie van metingen uit satellietgegevens en metingen van weerstations te land en ter zee.

In de laatste decennia lijkt de temperatuur zowat overal ter wereld te zijn gestegen, ook die in de oceanen, maar de grootste temperatuurstijgingen worden waargenomen in de Noordelijke Ijszee, in Alaska, in Siberië en op het Antarctische schiereiland. Dat sluit aan op de voorspellingen volgens welke de poolstreken sneller en meer opwarmen. Het jaar 2007 blijkt al zijn concurrenten het nakijken te geven en zo de weinig benijdenswaardige eerste plaats te bekleden op de lijst van het warmste jaar.

Experts van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hebben op 2 februari jongstleden ten behoeve van de beleidsmakers een samenvatting gepubliceerd van zijn 4e rapport met als titel "Climate Change 2007: The Physical Science Basis".

In dat document worden wetenschappelijke gegevens voorgesteld waarin de algemene opwarming en de toename ervan sinds enkele decennia worden bevestigd. In dat rapport staat ook dat de mens er haast zeker ten grondslag aan ligt en wordt onderstreept dat het een blijvend fenomeen betreft (ook bij volledige afwezigheid van enige menselijke activiteit morgen zou het eeuwen duren vooraleer de atmosfeer zijn samenstelling van 1750 terugvindt).

Meer info

"2006 Fifth-Warmest Year on Record" sur le site Earth Observatory
Summary for Policymakers - A Report of Working Group I of the Intergovernmental
Panel on Climate Change sur le site de l'IPCC