Overstromingen in Oost-Afrika

#Beeldselectie, #Overstromingen, #Afrika, #

Gepubliceerd op 21 november 2006

Terwijl in Nairobi net de 12de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties is beëindigd, mobiliseert de internationale gemeenschap zich om de slachtoffers van de bijzonder zware overstromingen in de Hoorn van Afrika te hulp te komen. Sinds eind oktober worden Ethiopië, Kenya en Somalië geteisterd door hevige stortregens die de rivieren buiten hun oevers hebben laten treden en vele dorpen en steden blank hebben gezet. De gevolgen zijn dramatisch: vernielde oogsten, beschadigde wegen, afgesneden infrastructuren, verwoeste vluchtelingkampen, en zelfs ontsnapte krokodillen (die in Somalië al minstens 9 mensen hebben gedood).

Tussen 1,5 en 1,8 miljoen personen worden direct of indirect getroffen door deze stortvlagen die zich na een lange periode van droogte hebben gemanifesteerd. Het gebied ondergaat regelmatige cycli van droogte en overstromingen. Begin 2006 heeft een onverbiddelijke droogte zich over een groot deel van de Hoorn van Afrika gestort met verlies van vee, de uitdroging van waterputten en een achtereenvolgende stijging van ondervoeding en ziektes tot gevolg. In de maand augustus kende Ethiopië grote overstromingen met als resultaat de dood van 640 personen. Deze troffen meer dan 350 000 personen waarvan het merendeel geniet van de hulp van het VN Wereldvoedselprogramma (WFP).

Deze afwisseling van droogte en regen is ten dele afhankelijk van het verschijnsel El Niño, een cyclische opwarming van het water van de Stille Oceaan die de atmosferische druk in bepaalde gebieden kan beïnvloeden en tot zeer ver klimatologische fluctuaties kan veroorzaken. In september 2006 kon men met behulp van satellietbeelden een geringe El Niño gebeurtenis waarnemen in de tropische Stille Oceaan. Tegelijkertijd werd Australië getroffen door droogte en begonnen verwoestende regens Oost-Afrika te bestoken.

Images acquises en Ethiopie du Sud-est par le capteur MODIS embarqué sur le 
satellite Terra de la NASA le 1er novembre et le 7 octobre 2006.

De vergelijking van bovenstaande beelden maakt het mogelijk de omvang van de overstromingen in zuidoost Ethiopië te evalueren. Het bovenste beeld werd opgenomen tijdens een opklaring op 1 november 2006. De stortregens hebben het niveau van de Wabe Shebelle rivier verdubbeld waardoor deze buiten haar oevers is getreden. Het water is herkenbaar aan de zwarte tot lichtblauwe tinten. Het beeld is een valse kleurencomposiet, waarbij de informatie uit het zichtbaar en het infrarode licht zijn gecombineerd. In dat soort combinaties is water typisch zwart. Daar waar het water lichter is van kleur is dat te wijten aan het voorkomen van sedimenten in het water die het licht verspreiden. Op sommige plaatsen is de lichtblauwe kleur moeilijk te onderscheiden van de recente vegetatie in het lichtgroen, wat het bepalen van de omvang van de overstroming er niet makkelijker op maakt. Het onderste beeld dateert van 7 oktober en toont hetzelfde gebied onder normale omstandigheden: ariditeit overheerst duidelijk, enkel de rivierbanken zijn vruchtbaar. Men begrijpe de aantrekkingskracht die deze uitoefenen op de lokale bevolking ondanks het overstromingsgevaar. De lichtblauwe lijnen die op beide beelden voorkomen zijn wolken.

Meer info:

BBC News
Earth Observatory website