Overstromingen op het eiland Hispaniola

#Beeldselectie, #Overstromingen

Gepubliceerd op 17 juni 2004

Eind mei werd het eiland Hispaniola in de Caraïben door dramatische overstromingen verwoest, wat de dood van meer dan 2000 personen tot gevolg had. Dit eiland bestaat uit Haïti in het westen en de Dominicaanse Republiek in het oosten.

Een groot deel van de stad Jimani in de Dominicaanse Republiek werd overspoeld door modder, grind en brokstukken afkomstig van het door stortregens geteisterde Zaalmassief. Aan de andere kant van de grens werd het dorp Mapou in Haïti praktisch volledig verslonden.

Een van de hoofdoorzaken van deze ramp is de ongebreidelde ontbossing op het eiland. Haïti is zowat het armste land van het Amerikaanse continent. De plaatselijke bevolking heeft de laatste decennia dan ook op zeer intensieve wijze aan ontbossing gedaan. Dit heeft ertoe geleid dat de reliëfrijke zones quasi geheel ontbloot en uiterst kwetsbaar zijn geworden. De beboste oppervlakte maakt nog slechts 2% uit van de totale oppervlakte van het eiland.

Om de oorzaken van de ramp te achterhalen en de omvang van de aangerichte schade in te schatten worden satellietgegevens gebruikt. Vergelijking van beide onderstaande beelden maakt het mogelijk om de omvang van de overstromingen in het gebied van Jimani, in het zuidwesten van de Dominicaanse Republiek, te bepalen. Deze valse kleurencomposieten geven de vegetatie weer in het rood (hoe dichter de vegetatie, hoe donkerder rood), het water in het zwart, de bebouwde zones en de naakte bodems in het blauw-grijs. Het slingerende witte lint van onder naar boven stemt overeen met de rivierbedding van de Soleil. Het bovenste beeld toont een zeer belangrijke uitbreiding van het grind en ander zeer reflecterend aangeslibd materiaal dat een deel van de stad Jimani bedekt.

Beelden opgenomen door de sensor ASTER 
(Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) 
aan boord van de satelliet Terra
NASA image by Jesse Allen, using data courtesy ASTER Science Team