Overstromingen in Wallonië

#Beeldselectie, #Overstromingen, #België

Gepubliceerd op 17 januari 2011

Sinds 6 januari is de overstromingswaarschuwing nagenoeg algemeen voor het hele Waalse Gewest. Veel rivieren zijn uit hun oevers getreden na het smelten van het uitzonderlijk dikke pak sneeuw van de afgelopen weken, nog versterkt door zware regenval. In de provincies Namen, Luik en Luxemburg, die bijzonder hard getroffen zijn, hebben brandweerlieden honderden interventies uitgevoerd, en hulp verleend aan de bewoners van ondergelopen huizen.
Teneinde permanente werkmiddelen te ontwikkelen op beter op deze crisissituatie te reageren, heeft de Waalse Overheidsdienst een aanvraag ingediend voor een snelle cartografie in het kader van het project GMES/SAFER (Services and Applications For Emergency Response).
Dit project werd gefinancierd binnen het 7de Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling van de Europese Commissie, en richt zich op de ontwikkeling en levering van ruimtelijke data om de Europese responscapaciteit te versterken in noodsituaties, zowel bij natuurrampen als humanitaire crisissen.

Spreidingskaart op 1/30.000 van de overstromingen in het Semoisbekken op 9 januari 2011. 
Klik op de afbeelding om haar in hogere resolutie te bekijken op de website van SERTIT. ©SERTIT 2011

De afbeelding hieronder is een spreidingskaart van de overstromingen van de Semois. Overstroomde gebieden werden gedetecteerd op Radarsat-2-beelden van 6,25m resolutie, genomen op 9 januari. De kaart werd gemaakt door deze overstroomde gebieden over een RapidEyebeeld heen te leggen dat op 3 oktober 2010 genomen werd in natuurlijke kleuren en met 6,5m resolutie.
Andere spreidingskaarten van overstromingen werden gerealiseerd voor de Lesse en de Lomme, en kunnen op de site van de snelle karteringsdienst van SERTITgeraadpleegd worden.

Meer informatie

Staat van de waterlopen in het Waalse Gewest, rechtstreekse informatie
GMES et les situations d’urgence. Le rôle des satellites d’observation en cas de catastrophes naturelles. SAFER sait faire…