Overstroomde gebieden monitoren met Sentinel-1-satellietgegevens

#Rampen, #Overstromingen, #Terrascope, #Sentinel, #Copernicus

Gepubliceerd op 16 juli 2021

Tussen 13 en 15 juli 2021 werden de Ardennen, Eifel en haar uitlopers in België, Nederland en Duitsland getroffen door ongekende langdurige en hevige regenval veroorzaakt door een stationair lagedrukgebied boven het zuiden van Duitsland. Op veel plaatsen regende het deze 3 dagen vrijwel onafgebroken en liepen neerslagtotalen lokaal op naar > 200 mm, een hoeveelheid die normaal in ongeveer 3 maanden valt. 

De radar aan boord van de Copernicus Sentinel-1 satelliet, die ook metingen verricht wanneer het bewolkt is, laat de gevolgen van deze uitzonderlijke neerslag zien. De animatie toont afwisselend Sentinel-1-beelden van 9 juli en 15 juli 2021 (zie ook de Terrascope EO viewer). De overstroomde gebieden van de Maas en haar zijrivieren zijn duidelijk zichtbaar aan de toename in blauwe gebieden in het beeld van 15 juli. 

De TerraFlood service, een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Universiteit Gent en VITO, biedt de mogelijkheid om vergelijkbare overstromingskaarten te verkrijgen. Deze gratis applicatie geeft op basis van Sentinel-1-metingen en aanvullende brondata (o.a. hoogtekaarten en bodembedekking) binnen 24 uur een helder overzicht van overstromingen en aanvullende informatie over overstromingsdynamiek en -frequentie. Deze informatie is zeer waardevol voor o.a. overheden en bedrijven actief in het kwantitatief waterbeheer, de landbouwsector en milieu- en natuurorganisaties.  

Bekijk hieronder de korte video waarin Beniamino Abis, een expert op het gebied van klimaat en aardobservatie, antwoord geeft op de vragen "Waarom stormen de laatste tijd zo vaak?" en "Waarom veroorzaakt regenophoping overstromingen op straat?". Deze video maakt deel uit van het "Ask a scientist" webinar dat wordt georganiseerd ter ondersteuning van leerkrachten en leerlingenteams die deelnemen aan ESA Climate Detectives 2020-2021.

 


Bronnen:
Terrascope (2021, July 15) – Monitoring flooded areas with Sentinel-1 satellite data
ESA Climate detectives

Zie ook

Copernicus Emergency Mapping Service - Flood in Belgium

A slow moving cyclone brought devastating floods to parts of north west Germany and other parts of western Europe in July 2021 (EUMETSAT)