Palm Islands, Dubaï

#Beeldselectie

Gepubliceerd op 27 oktober 2006

Dubaï is zowel een stad als een van de zeven leden van de Verenigde Arabische Emiraten. Alhoewel er een uitweg is naar de Perzische Golf maakt de Rub al-Kali woestijn het grootste deel uit van de staat. Met een oppervlakte van minder dan 4000 km² en ongeveer 1,2 miljoen inwoners is het slechts het tweede grootste Emiraat, maar zeker het meest bekende. Het dankt zijn beruchtheid met name aan de reusachtige toeristische en architecturale projecten. Sinds enige jaren probeert Dubaï, voorheen zeer afhankelijk van de petroleumsector, zijn inkomsten te diversifiëren door de ontwikkeling van de verwerkende industrie, de handel, de nieuwe technologiën, maar vooral het toerisme, en dan met name het luxetoerisme.

Aldus is het Emiraat in 2001 begonnen met de aanleg van drie kunstmatige eilanden (Palm Islands) met de bedoeling er hotelcomplexen en badoorden neer te planten, naast ook enkele private vakantiewoningen voor de meer gefortuneerde klanten. Dit grootschalige project zal op termijn tot gevolg hebben dat de kustlijn van Dubaï met enkele honderden kilometers zal worden verlengd. Voor de aanleg van de eilanden worden miljoenen kubieke meter zand en steenblokken aangesleept, een werkje waaraan Nederlandse ingenieurs (die een bijzondere expertise hebben in het winnen van land op zee) en ook een Belgisch bedrijf deelnemen. Aan deze laatste is de bouw van de Jebel Ali site toevertrouwd. De eilanden worden geconstrueerd door op de gepaste plaatsen zand te spuiten dat uit de Perzische Golf wordt gebaggerd. Er worden slechts op enkele plaatsen steenbrokken aangebracht, namelijk aan de buitenkant van de dijken (de halve cirkels) om de branding te breken. De spuitboten maken gebruik van GPS om de preciese locatie te kunnen bepalen van de sectoren waar het zand moet terechtkomen. 

Terra-ASTER beeld van 18 september 2006 over Palm Islands.
Klik op het beeld om het in volle resolutie te bekijken op de website Earth Observatory

Op bovenstaand ASTER beeld zijn van zuid naar noord de sites Palm Jebel Ali, Palm Jumeirah, The World en Palm Deira te zien. De twee eerste lijken zo goed als klaar en zijn herkenbaar als twee reusachtige palmbomen omringd door een pier. De site Palm Deira bevindt zich nog in de eerste fase van aanleg, maar zal wel de grootste worden van de drie palmbomen. Tussen Palm Jumeirah en Palm Deira bevindt zich The World, die in 2008 zou moeten af zijn, en zal lijken op een planisfeer van 9 kilometer lang en 7 kilometer breed gevormd door bijna 300 eilandjes dusdanig ingeplant dat ze de continenten en de grootste eilanden van onze planeet weergeven.

De uit de gebaggerd zand gevormde kunstmatige eilanden onderscheiden zich duidelijk van het omringende water, dat ofwel zwart of donkerblauw kleurt ofwel helderblauw, afhankelijk van de plaatselijke diepte. De woestijnachtige delen van Dubaï zijn weergegeven in het wit, zoals ook de eilanden en de kustlijn. De lineaire structuren verraden de urbane gebieden die worden verbonden door bochtige hoofdwegen. De goed geïrrigeerde zones zijn donkergroen gekleurd.

Meer info