PROBA-VEGETATION, klein maar krachtig

#Beeldselectie, #PROBA-V, #Global monitoring

Gepubliceerd op 12 juli 2013

De eerste maandelijkse synthese op basis van gegevens van de Belgische PROBA-V-satelliet werd afgelopen 4 juli onthuld bij de opening van de conferentie Probing VEGETATION, from past to future, die in Antwerpen werd georganiseerd door het Wetenschapsbeleid en het VITO.

De kwaliteit van de beelden toont de wetenschappelijke gemeenschap goed hoe performant het systeem is. De 10.000 gebruikers van de VEGETATION-gegevens kunnen met gerust gemoed naar de toekomst kijken: PROBA-V, de Belgische mini-satelliet die kortgeleden werd gelanceerd, blijkt krachtig genoeg om zijn grote broers Spot-4 en Spot-5 op te volgen als bewaker van de globale vegetatie. De gegevens die dagelijks door de VEGETATION-sensor van PROBA-V worden opgenomen, zullen het erfgoed verder aanvullen dat al 15 jaar lang door zijn voorgangers wordt verzameld. Aan de hand hiervan wordt de continuïteit verzekerd van de observatie van de ecosystemen van onze planeet, en in het bijzonder van de evolutie van de vegetatie.

Eerste maandelijkse globale synthese van de PROBA-V gegevens (juni 2013).
Klik op het beeld om het in volle resolutie weer te geven op de ESA-website.

Koninklijke deelname en boodschap aan de burger

De conferentie bracht meer dan 200 deelnemers uit 43 landen uit de hele wereld samen… en Prins Filip, die erop stond de spelers van het PROBA-V-project te onmoeten. Het feit dat dit het eerste publieke verschijnen was van de toekomstige koning toont het belang van het onderwerp, en zijn steun aan de Belgische ruimtevaart- en dan vooral aardobservatieprogramma’s.

Zoals vermeld in het artikel De Belgische satelliet PROBA-V is in een baan om de aarde kennen de VEGETATION-gegevens talrijke toepassingen, maar ze hebben één doel gemeen: het verbeteren van de levensomstandigheden van de zeven miljard mensen op aarde. Frank De Winne heeft dit dan ook duidelijk gemaakt bij de opening van de conferentie: “Space is made for humanity, space is made for the people.”

Jean-Paul Malingreau, een van de pioniers van PROBA-V, verwoordt het als volgt: we staan aan het begin van een nieuw tijdperk, dat door sommigen nu al het “Anthropoceen” wordt genoemd (een periode waarin de invloed van de mens op het aardsysteem overheersend is geworden). De uitdagingen die we in dit tijdperk moeten overwinnen zijn gigantisch, en kunnen slechts bevat worden op globale schaal.

Het is inderdaad belangrijk de voedselzekerheid en de bescherming van de omgeving te verzekeren van een groeiende wereldbevolking (we bereiken naar schatting 9 miljard in 2050) die steeds meer geconcentreerd is in de steden (op dit moment bevindt zich al meer dan 50% van de wereldbevolking in stedelijke zones) en waarvan steeds meer mensen in armoede leven (op dit moment leven al een miljard mensen in extreme armoede); en dat terwijl natuurlijke hulpbronnen in het gedrang komen door een combinatie van deze antropogene druk en klimaatverandering.

Om te handelen moet je weten, en aardobservatiesatellieten zijn op dit moment essentiële hulpmiddelen om de informatie te verzamelen die van cruciaal belang is in het beslissingsproces. PROBA-V zal dan ook de datacontinuïteit verzorgen voor de diensten die belast zijn met het opvolgen van landbouwopbrengsten en de voorspelling van voedselcrises, van woestijnvorming en waterbronnen, van branddetectie en ontbossing.

De woorden van Joseph Bobia, coordinator van het netwerk voor natuurlijke hulpbronnen in de Democratische Republiek Congo, zoals ze geciteerd werden door de vertegenwoordiger van 11.11.11 aan het eind van de conferentie, tonen hoe belangrijk deze acties zijn: “when protecting the Congolese forest, you help saving the house, the environment, but also the job, the supermarket and the pharmacy of 40 million people”.