Satellietbeelden gebruikt bij noodhulp na overstromingen in Zuid-Frankrijk

#Beeldselectie, #Overstromingen, #Rampen

Gepubliceerd op 13 december 2003

De recente overstromingen in het zuiden van Frankrijk hebben aan minstens 6 mensen het leven gekost en noodzaakten de evacuatie van meer dan 15000 personen. In de Rhonevallei is het waterpeil reeds heel wat gezakt. De toestand in de omgeving van de middeleeuwse stad Arlen blijft echter zorgwekkend na het doorbreken van de dijk ten noorden van de stad.

Op de hoge resolutiebeelden die de satelliet Ikonos op 6 december maakte kan men duidelijk de omvang van de ramp zien. Ikonosbeelden, met een ruimtelijke resolutie (de oppervlakte in werkelijkheid die één pixel in het beeld vertegenwoordigt) van 82cm, bieden een gedetailleerd overzicht van de schade in de overstroomde gebieden.

Op 4 december heeft de franse civiele bescherming het Internationaal Charter 'Space and major disasters' geactiveerd. Het internationaal Charter is een gemeenschappelijk initiatief van verschillende ruimtevaartagentschappen met als doelstelling een eenduidig opname- en leveringssysteem van satellietgegevens te bieden ingeval van natuurlijke of antropogene rampen. Op vraag van de franse overheid heeft het duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken 850 leden van de duitse civiele bescherming ter beschikking gesteld. Het Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) en European Space Imaging (verdeler van Ikonosbeelden) ondersteunen deze terreinacties door het leveren van satellietbeeldkaarten (kaarten aangemaakt op basis van satellietbeelden) met hoge resolutie.

IKONOS beeld van overstromingen ten noorden van Arlen
opgenomen op 6 december 2003 
Copyright©2003 European Space Imaging