Te koud? Te warm?

#Beeldselectie, #Klimaatverandering, #Global monitoring

Gepubliceerd op 9 februari 2006

Wij leven beslist in een periode waarin alle temperatuurrecords sneuvelen. Terwijl januari 2006 in Europa en Azië een van de koudste maanden is geweest sinds tientallen jaren (zie nevenstaande inzet), blijkt de balans van de wereldtemperatuur voor het jaar 2005 in de andere richting over te hellen. Dat is namelijk het warmste jaar geweest sinds meer dan een eeuw! 

Verschil in temperatuur gemeten van 1 tot 24 januari 2006 vergeleken met het gemiddelde voor diezelfde periode gedurende de vier voorgaande jaren. De gebieden waar het tot 10° kouder was dan het gemiddelde zijn in het donkerblauw weergegeven. De gebieden waar het tot 10° warmer was zijn donkerrood. Klik op het beeld voor meer informatie op de website Earth Observatory.

Het NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS) heeft de oppervlaktetemperatuur voor 2005 over de gehele aardbol (zowel land als zee) onderzocht en is, door die te vergelijken met historische gegevens, tot de conclusie gekomen dat de globale opwarming 0,6° bedraagt gedurende de laatste 30 jaar en 0,8° de laatste 100 jaar.


Afwijkingen van de oppervlaktetemperatuur voor het jaar 2005 vergeleken met het gemiddelde van 
de periode 1951-1980. Klik op het beeld voor meer informatie op de website Earth Observatory.

Het beeld hierboven illustreert de temperatuurafwijkingen vergeleken met het gemiddelde van de periode 1951-1980. Geel tot bruin betekent een positieve afwijking, groen tot paars een negatieve. Het is snel duidelijk dat bijna heel de aarde positieve afwijkingen vertoont. De grootste toenames zijn er aan de Noordpool en in centraal en zuidelijk Afrika. De gegevens voor 2005 zijn trouwens opmerkelijk in die zin dat, in tegenstelling tot het jaar 1998 (het vorige record), het jaar 2005 niet door het verschijnsel EL Niño werd beïnvloed (abnormaal verschijnsel van opwarming van het water dat zich op cyclische wijze voordoet in de Stille Oceaan ter hoogte van de evenaar).

De auteurs van de studie benadrukken dat de 5 warmste jaren gedurende de laatste 100 jaar zich in het laatste decennium bevinden (1998, 2002, 2003, 2004 en 2005). Volgens hen is de globale opwarming vanaf 1975 steeds versneld om heden het verontrustende ritme van 0,2° per decennium te bereiken.