Windpark van de San Gorgonia Pass

#Beeldselectie

Gepubliceerd op 11 juli 2005

In Zuid-Californië wordt het bekken van Los Angeles omgeven door hoge scherpe bergen zoals een verstevigde vesting. Slechts enkele passen zijn voldoende breed en vlak voor de aanleg van auto- en spoorwegen. Deze doorsteken kanaliseren de wind en zijn bijgevolg uitermate geschikt voor de inplanting van windparken. Een voorbeeld is dat van de San Gorgonio Pass gelegen tussen de San Bernardino Mountain in het noorden en de San Jacinto Mountain in het zuiden.

Beeld van het Palm Springs windpark genomen door de satelliet Ikonos op 14 oktober 2003.

Beeld van het Palm Springs windpark genomen door de satelliet Ikonos op 14 oktober 2003.

Op het beeld is duidelijk te zien hoe de toegangswegen tot het windpark zich verbinden tot een raster waarvan de vorm doet denken aan een hark met onregelmatige tanden. De turbinemasten werpen hun schaduw op een bruingebrande en met struiken bezaaide bodem. In de rechterbovenhoek van het beeld tekent een drooggelegde waterloop zilveren krulletjes.

Dit park met 4000 windturbines is het derde grootste van Californië. Het produceert voldoende energie om zowel de stad Palm Springs en Coachella Valley, samen zo'n 500 000 personen, te voorzien van elektriciteit. Het is ook in Californië dat de eerste windturbines zijn verschenen in de jaren '80. De aanzienlijke technische vooruitgang heeft een vermindering van de productiekost tot gevolg gehad waardoor de sector wereldwijd een zeer snelle groei heeft gekend (20 tot 30% per jaar). De wereldcapaciteit bedraagt momenteel 48 800 megawatt, waarvan 74% in Europa en 14% in de Verenigde Staten (voornamelijk Californië) wordt geproduceerd. Deze capaciteit is het equivalent van de elektriciteitsbehoeften van ongeveer 9 miljoen Amerikaanse huishoudens of 19 miljoen Europese huishoudens. In 2004 voert Duitsland de ranglijst aan (16 629MW), gevolgd door Spanje (8 263 MW) en de Verenigde Staten (6 740 MW, bron: American Wind Energy Association).

Ondanks hun onbetwistbare troeven (hernieuwbare en propere energieproductie, geringe exploitatiekosten) worden windturbines soms bekritiseerd omwille van hun verstoring van het landschap, de geluidshinder die ze teweeg brengen of, zoals dat het geval is met Palm Springs, het gevaar dat zij betekenen voor de vogels, met name wanneer het windpark op een vogeltrekpad ligt. Sommige antwoorden werden geformuleerd in een document uitgegeven door ADEME (Agence française de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Voor wat betreft de risico's voor de vogels, blijven studies uitgevoerd worden om te bepalen of de windparken werkelijk een belangrijk risico inhouden voor bepaalde soorten, en zo ja, welke maatregelen de elektriciteitsmaatschappijen zouden kunnen nemen om het risico in te perken.