Zwarte gletsjers

#Beeldselectie, #Luchtvervuiling

Gepubliceerd op 18 december 2009

De Tibetaanse gletsjers smelten aan een alarmerende snelheid, sneller dan waaraan men zich zou mogen verwachten uitgaande van de globale opwarming van de aarde. Een recente studie die gezamenlijk werd uitgevoerd door NASA en Chinese wetenschappers heeft de resultaten bevestigd van eerdere studies die de rol van luchtvervuiling en roet, waarvan de concentratie gestaag is toegenomen sinds de jaren '90, aanwezen als de verklaring.

Een van de effecten van de uitstoot van roet en andere deeltjes door stedelijke, industriële en landbouwactiviteiten is de toegenomen absorptie van zonnestraling - doordat ze besneeuwde oppervlakken en gletsjers donkerder maken - met een versnelde smelting tot gevolg.

Optische dikte in koolstofaerosolen op 26 september 2009
Bron: NASA EArth Observatory

Dit prachtige beeld, dat mooi zou staan bij de kerstboom in deze kerstperiode, is in werkelijkheid afgeleid van een simulatie van de roetverdeling tussen augustus en november 2009. Ze toont de optische dikte in koolstofaerosolen op 26 september 2009. Het gaat hem dus om een maat van de luchtvervuiling gebaseerd op de hoeveelheid zonnestraling die geabsorbeerd wordt door deeltjes. De plaatsen met hogere concentratie deeltjes zijn wit, die met lagere concentraties doorzichtig paars.

De grootste roetconcentraties vindt men aan de dichtbevolkte Chinese kust. Maar ook in India en langsheen de zuidelijke boog van het Tibetaanse Plateau komen hoge concentraties voor, in het bijzonder op de toppen van de Himalaya.

De roetemmissies zijn vooral afkomstig van de uitstoot van voertuigen die rijden op basis van de verbranding van koolstof en biomassa, zonder filtersysteem, vooral in de huishoudelijke sector.

Volgens de auteurs van de studie is de kans groot dat we in de loop van deze eeuw de gletsjers van de Himalaya zullen zien verdwijnen. Deze gletsjers voeden verschillende grote rivieren in Azië; het verdwijnen ervan zou dus voor miljoenen mensen catastrofale gevolgen hebben wat betreft de aanvoer van zoet water.

Meer info