MAUPP - Inzicht verwerven in bevolkingspatronen in steden en sloppenwijken ten zuiden van de Sahara