Onderzoeksprogramma's (Nationaal & Regionaal)

In België is de verantwoordelijkheid voor wetenschappelijk onderzoek gedeeld door de federale overheid en de gefedereerde entiteiten (gemeenschappen en regio's). De federale overheid en de gefedereerde entiteiten zijn verantwoordelijk voor wetenschappelijk onderzoek in de beleidsdomeinen waarvoor zij bevoegd zijn, met inbegrip van de internationale aspecten van het onderzoek. Samenwerkingsovereenkomsten, procedures voor samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de verschillende machtsniveaus worden geregeld binnen de Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid (IMCWB).

 

Belgische federale onderzoeksprogramma's en acties

In het kader van de bevoegdheden van de Belgische federale overheden implementeert het Federale Wetenschapsbeleid (BELSPO) nationale en internationale meerjarige onderzoeksprogramma’s. Het doel van die programma's is om de Belgische wetenschappelijke en technologische expertise te ontwikkelen en te bestendigen en om beleidsvormers de nodige wetenschappelijke ondersteuning te geven bij het uittekenen en uitvoeren van hun beleid.

Ze focussen op multidisciplinariteit en genetwerkt onderzoek en bieden Europese onderzoeksteams de mogelijkheid om aan te sluiten bij projecten in het kader van biedingen. Met die programma's kan het Federale Wetenschapsbeleid bovendien deelnemen aan het ERA NET-initiatief van de Europese Commissie. 

Vlaanderen

Ook al is er geen gericht programma voor aardobservatie, toch kunnen wetenschappers terecht bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen voor beurzen en financiering van fundamentele individuele onderzoeksprojecten. Het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemerschap kan innovatieve projecten in ondernemingen ondersteunen.

Meer info over onderzoek in Vlaanderen: FRIS Onderzoeksportaal

Wallonië en Brussel

Toegepast onderzoek wordt beheerd op regionaal niveau (door Skywin in Wallonië en Innoviris in Brussel). Wetenschappelijk onderzoek daarentegen wordt zowel ondersteund op het niveau van de Federatie Wallonië-Brussel (binnen het FNRS) als op regionaal niveau (Innoviris).